Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Posljednja preporuka za suzbijanje najvažnijih bolesti i štetnika jabuka upućena je prije samo osam dana (27. svibnja o.g.)!

U posljednjem tjednu kiša nije padala samo tijekom dva dana, te se nastavlja iznadprosječno kišovito i toplo razdoblje koje bilježimo od druge polovice mjeseca svibnja o.g. (vidi Tablicu 1.)! Tako je u posljednjih tjedan dana na području istočnog dijela Županije zabilježeno 68,8 mm oborina (lokalitet Donja Dubrava), u središnjem dijelu 48,2 mm (lokalitet Mursko Središće), te u zapadnom dijelu Međimurja 56,2 mm (lokalitet Železna Gora)! U naredna pet dana očekujemo porast temperatura na ljetne vrijednosti 28-30°C!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika jabučastog voća tijekom proteklog mjeseca svibnja 2024. godine na nekim mjernim lokalitetima  zapadnom, središnjem i istočnom dijelu Međimurja:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 127,6 mm 10.250 minuta 67,00 % 17,43°C
Mursko Središće 122,2 mm 10.005 minuta 76,94 % 16,86°C
Donja Dubrava 82,8 mm 15.835 minuta 69,54 % 17,45°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

 Suma prosječnih dnevnih temperatura zraka od početka kalendarske godine (1.1. 2024.) do jučerašnjeg dana (03.6. 2024.) u središnjem dijelu uz rijeku Muru iznosi 1.529,2°C (u protekloj smo uputi naveli da nema više opasnosti od primarnih zaraza, odnosno oslobađanja zimskih askospora uzročnika krastavosti – Venturia)! Stanje u nasadima jabuka: na netretiranim jabukama dominantne bolesti u 2024. su pepelnica (Podosphaera) i krastavost (Venturia). Intenzitet pojave krastavosti (Venturia) na lišću osjetljive sorte Zlatni delišes početkom lipnja o.g. na nezaštićenim stablima je značajno velik! Vrlo jaku zarazu na lišću netretiranim stablima sorte Idared bilježimo od pepelnice (Podosphaera)! Znakove karantenske bakterijske paleži (Erwinia amyloflora) krajem svibnja o.g. pronalazimo tek u manjoj mjeri (uglavnom u nasadima uz riječne doline)!

Voćari koji su mjere zaštite obavili po posljednjoj preporuci u zadnjim danima svibnja (npr. 27.5. 2024.), a nemaju simptoma krastavosti u svojim nasadima, preporuka je da razmake provode svakih 10-14 dana (ovisno o količini i rasporedu oborina)! Ali, budući je posljednjih tjedan dana zabilježeno od 44,2 mm do 68,8 mm oborina dobro je isto obaviti narednih dana!

U poljskom mikro-pokusu na kritičnom lokalitetu Mursko Središće (zbog dugotrajnog zadržavanja vlage u krošnjama jabuka) tijekom razdoblja 08.3.-27.5. 2024. provedeno je trinaest aplikacija (“primarno razdoblje”), te je na sortama jabuka Zlatni delišes, Jonagored i Idared dobivena odlična djelotvornost na krastavost (Venturia) i pepelnicu (Podosphaera) primjenom anorganskih, organskih i bioloških pripravaka: (bakar, dodine, metiram, ditianon & pirimetanil, penkonazol, ditianon & kalijevi-fosfonati, tetrakonazol, kaptan, fluksapiroksad, trifloksistrobin & fluopiram, boskalid & piraklostrobin, Bacillus amyloliquefaciens i sumpor)!

U većini nasadima gdje nema znakova krastavosti lišća moguće je početkom lipnja o.g. ponovno koristiti pripravke koji pored krastavosti suzbijaju druge uzročnike bolesti koje se tijekom ljeta pojavljuju na plodovima prema iskustvima iz ranijih sezona (npr. gorka trulež – Colletotrichum, smeđa trulež – Monilinia)! U drugoj polovici i početkom lipnja o.g. u nekoliko smo navrata zabilježili vrlo povoljne uvjete za razvoj sive plijesni (Botrytis) i smeđe truleži (Monilinia). U narednom razdoblju na osjetljivim i slabije zaštićenim nasadima očekujemo razvoj drugih bolesti plodova i lišća jabuka prilagođenih visokim ljetnim temperaturama, sparini i povremenim grmljavinskim pljuskovima (npr. Alternaria, Diplocarpon)! Stoga je u nasadima jabuka potrebno nastaviti primjenu fungicida prema njihovim registracijama (spektar djelotvornosti) i ograničenjima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Voćari koji su u sustavu dodatnih zahtjeva na praćenje kvalitete plodova voditi računa o dodatnim zahtjevima na rezidue (ostatke) pesticida!

Tablica 2. Prosječni dnevni ulovi nekih štetnika na ferotrapovima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja (nasadi bez mreže protiv tuče) tijekom druge polovice mjeseca svibnja 2024. (16.5.-03.6.)!:

Štetni organizam Cydia pomonella Leucoptera Cydia molesta Cydia funebrana Archips Ostrinia
Prosječni dnevni ulov leptira 0,11 0,11 1,27 0,83 0,27 0,16

Cydia pomonella=jabučni savijač; Leucoptera=moljac kružnih mina; Cydia molesta=breskvin savijač; Cydia funebrana=šljivin savijač; Archips=savijač kožice ploda; Ostrinia=kukuruzni moljac!

Prema najavama od preporuke prije osam dana (27.5.) na nezaštićenim stablima ranih sorti jabuka u središnjem dijelu Županije od 29.5.5 2024. godine pronalazimo prve štete na plodovima od različitih uzročnika “crvljivosti plodova” (vidi Tablicu 2.)!

Osim štetnika navedenih u Tablici 2. u voćnim nasadima bilježimo i aktivni let leptira sovica (Noctuidae) (prosječno 0,28 leptira/dnevno), a od 29.5. pronalazimo i prve štete na nezaštićenim plodova ljetnih sorti od njihovih gusjenica!

Stoga smo u nasadima s konfuzijom (zbunjivanjem) jabučnog savijača krajem svibnja o.g. preporučili preventivno primijeniti neki od registrirani selektivnog insekticida radi suzbijanja više vrste gusjenica iz skupine savijača kožice ploda (Archips, Adoxophies, Pandemis)(i štetnih sovica)! U narednim danima isto je potrebno ponoviti samo u nasadima gdje nema biotehničke metode zbunjivanja ili konfuzije jabučnog savijača! Izbor insekticida prilagoditi pozitivnim sekundarnim učincima na druge štetnike koji se tijekom ljeta pojavljuju u nasadima jabuka i krušaka, te maksimalnom broju njihove aplikacije u sezoni i propisanoj karenci.

Od fizioloških štetnika jabuka i krušaka na osjetljivim sortama, gdje u ranijim aplikacijama nisu suzbijane različite vrste uši (Aphis, Eriosoma, Dysaphis), na vršom lišću i mladicama dominira jabučna zelena uš (Aphis pomi), te kruškina buha (Psylla pyri).

U nasadima jabuka gdje nisu korišteni akaricidi krajem prvog tjedna mjeseca svibnja (07.5.) zbog porasta temperatura u narednom razdoblju pratiti moguću pojavu prvih “žarišta” crvenog voćnog pauka (Panonychus) (pokretne grinje), naročito na osjetljivim sortama (npr. Braeburn, Fuji, Gala i Zlatni delišes)!

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju, te njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u nasadima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

Također, u nasadima krušaka preporučujemo nastaviti ljetnu preventivnu zaštitu protiv uzročnika krastavosti (Venturia) dopuštenim površinskim fungicidima prema propisanim ograničenjima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Dodatna zaštita pčela: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku. Većina insekticida su vrlo opasni i otrovni za pčele, pa tijekom ljetnog razdoblja valja poduzeti sve predradnje da se izbjegne negativni učinak na oprašivače (pokositi cvatući podrast, vremenom aplikacije izbjegavati prisutnost pčela u nasadima)!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@mps.hr