Obavijest proizvođačima jabuke

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka proteklo je 12 dana. U tom je periodu prevladavalo toplo vrijeme s temperaturama u rasponu od 11 do 26˚C uz česte pljuskove, lokalno izrazito obilne. Agroklimatske stanice su u tom periodu zabilježile od 20 do 93 litre kiše koja je isprala preventivne fungicide, a zabilježeni su i uvjeti za nove sekundarne infekcije uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis).

Zaštitu plodova jabuka tijekom ljetnih mjeseci treba ponoviti nakon ispiranja, a prije nove najavljene kiše.

Tablica 1: Količina oborine zabilježena agroklimatskim stanicama u razdoblju od 23.5. do 4.6.2024.

Lokalitet Oborine (mm/m2)
Apatovec 56
Brezje Miholečko 77
Đelekovec 69
Đurđevac 39
Gola 20
Gorica 93
Gornja Rijeka 70
Hlebine 54
Kalnik 52
Koprivnica 39
Kozarevac 50
Križevci 55
Lukovec 67
Mičetinac 51
Novigrad Podravski 61
Podravske Sesvete 71
Reka 81
Sirova Katalena 81
Suha Katalena 64
Sveti Petar Čvrstec 48
Špiranec 56

Voćarima preporučamo da prije naredne kiše obave  preventivnu zaštitu plodova primjenom pripravaka kontaktnog djelovanja na osnovi aktivne tvari ditianon (Delan 700 WDG, Envita, Delan PRO, Alcoban, Dynamo)  ili na bazi kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor ili Scab 80 WG) ili na bazi metirama (Polyram).

Za zaštitu od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha)  navedenim pripravcima može se dodati  pripravak na bazi sumpora.

I dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) te je potrebno ponoviti njegovo suzbijanje. Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Porastom temperature zraka, koju prati visoka relativna vlaga stvaraju se povoljni uvjeti za rast populacije lisnih uši i crvenog voćnog pauka, stoga upozoravamo voćare da vrše preglede nasada na prisutnost ovih štetnika.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr