Obavijest proizvođačima kupusa

Ove godine sadnja kasnog kupusa započinje u ranijim rokovima nego predhodnih godina. Prije presađivanja moguće je provesti određene mjere zaštite od nametnika.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

Zaštita od korova može se provesti prije presađivanja primjenom jednog od herbicida:
Dervinom 45 FL –  namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova; zbog hlapljivosti treba ga plitko unijeti u tlo (2-5 cm); može štetiti pšenici i drugim žitaricama koje slijede u plodoredu.
Stomp Aqua – uz inkorporaciju,

Sharpen 330 EC, Pendus 330 EC –  namijenjeni su za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova; primjenjuje se 8-10 dana prije presađivanja. Primjenjuje se širom na površinu tla; tijekom presađivanja treba paziti da gornji sloj tla tretiran sredstvom ne dođe u doticaj s korijenom sadnice.

Zaštitu od zemljišnih štetnika moguće je provesti za vrijeme sadnje presadnica primjenom granuliranog insekticida: 

Columbo 0,8 MG – Primjenjuje se za suzbijanje ličinki žičnjaka i kupusne muhe u količini 12 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tijekom presađivanja, tretiranjem u brazdu oko zone korijena na dubinu 8 cm, pomoću depozitora za granulirane insekticide s difuzorom FISHTAIL DXP.

Lebron 0,5 G – primjenjuje se za suzbijanje žičnjaka, sovica pozemljuša, grčica hrušta, kupusne muhe. Sredstvo se primjenjuje tijekom presađivanja  tretiranjem u brazdu oko zone korijena. Primjenu treba obaviti pomoću depozitora  za granulirane insekticide s difuzorom. Dubina na koju treba deponirati sredstvo je 2-8 cm dubine. Primjenjuje se u količini 15-20 kg/ha.

Force Evo – primjenjuje se za suzbijanje žičnjaka, gusjenica sovica pozemljuša, ličinki kupusne pipe šiškarice i grčica hrušta. Primjena  u količini 16-20 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tretiranjem u redove tijekom presađivanja.

Zaštita od korova 8 – 10 dana nakon presađivanja presadnica kupusa može se provesti jednim od herbicida ovisno o vrsti korova:

Butisan S (jednogodišnje travne i širokolisne korove),

Sultan 50 SC (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, 7-10 dana nakon  presađivanja presadnica kad se kupus nalazi u fazi razvoja 3-6 listova, a prije nicanja korova tj. u nicanju),

Lantagran 45 WP (suzbija širokolisne i neke uskolisne korove u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka – između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista).

Lontrel 72 (suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove, tretirati u stadijima 2-9 pravih listova kupusa (BBCH 12-19))

Focus ultra EC (jednogodišnje trave kada je korov u fazi 3-5 listova do punog razvoja korova; višegodišnje trave, kada je korov visok 20-30 cm ili pred cvatnju korova),

Preporučuje se neposredno nakon sadnje kupusa na površine postaviti žute ljepljive ploče zbog praćenja pojave i suzbijanja odraslih oblika kupusne muhe (Delia radicum). Ženke kupusne muhe odlažu jaja (jaja su bijela, dugoljasta, odložena u skupinama) na vrat korijena kupusa iz kojih se razvijaju ličinke koje rade štete na presadnicama. Postavljanjem žutih ljepljivih ploča mogu se očekivati  manje štete od ličinki, jer će se odrasli oblici nalijepiti na njih i neće biti odlaganja jaja.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS). Pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju je potrebno čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja također treba propisno zbrinjavati.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr