Obavijest voćarima

Od posljednje preporuke o zaštiti jabuka prošlo je 7 dana. U tom periodu sve  agroklimatske stanice su zabilježile veći broj infekcija uzročnikom krastavosti jabuka ( Venturia inaequalis ). S obzirom na to da su na pojedinim lokalitetima pale veće količine kiše ( preko 40 mm/ m kvadratnom ) , koje su isprale zaštitna sredstva sa biljnih organa, a dalje je najavljeno nestabilno vrijeme s oborinama, preporučujemo proizvođačima jabuka da zaštite nasade od infekcije fuzikladijem ( Venturia inaequalis) jednim od preventivnih pripravaka registriranih za tu namjenu: Polyram DF, Captan WP 50, Merpan 80, Kastor, Scab, Delan 700 WDG , Delan Pro i sl.).

Za  zaštitu od pepelnice ( Podosphaera leucotricha) prepoučujemo primjenu jednog odpripravaka:   Luna Expirience, Sercadis, Topas, Nativo75 WG i sl i sl.

U slučaju jače pojave lisnih uši potrebno je primijeniti jedan od insekticida: Pirimor 50 WG, Teppeki 500 WG, Mospilan 20 SG i sl.

Za suzbijanje jabučnog savijača ( Cydia pomonella ): Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida  propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine.

Na isti rok dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način, možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

                                                                

                                                                                                       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                                  E-mail: sanja.greguric@mps.hr