Obavijest vinogradarima

Prethodnih dana, obzirom na promjenjivo vrijeme popraćeno lokanim oborinama stvoreni su povoljni uvjeti za razvoj plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator) te je potrebno nastaviti za zaštitom nasada.

Za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) preporuka je koristiti jedan od preparata: FORUM STAR, FOLPAN GOLD, ORVEGO, METAMOR F, FANTIC F itd.

U borbi protiv pepelnice (Erysiphe necator) primijeniti jedan od preparata: COLLIS SC, NATIVO WG, TALENDO EC,  SUGOBY, KUSABY SC, SPIROX EC, PROSPER EC itd.

Preporuka je da vinogradari redovito obavljaju preglede nasada i provođenje kemijskih mjera zaštite.

Nakon završetka cvatnje  potrebno je provesti tretiranje ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus). Registrirana sredstva za borbu protiv spomenutog štetnika su: DECIS 2,5 EC, CYTHRIN MAX, SUMIALFA 5 FL, SIVANTO PRIME, CYPGOLD, MAVRIK FLO, ABANTO, KRISANT EC, PYREGARD, DIREKT GREEN, ASSET FIVE, PIRECRIS, FLIPPER, NEEMIK TEN itd.

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obavezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

                                                                                                                                  Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                               e-mail: marko.boric©mps.hr