Obavijest tržnim proizvođačima krumpira

Prve preporuke za suzbijanje najvažnijih bolesti i štetnika na cimi krumpira ove su godine upućene su već dva puta tijekom mjeseca svibnja (09.5. i 21.5.)! Razlog tome je nastavak toplog i vlažnog razdoblja: u protekla je dva tjedna zabilježeno osam kišnih dana, a prema najavama nove značajne oborine očekujemo krajem ovog tjedna (30.5./01.6.)! Kiše su učestale, ali u istočnom dijelu Županije nisu bile obilne (vidi Tablicu 1.). Tijekom noći 16.5./17.5. više od 40-ak mm padalo je na područjima dijelova općina Pribislavec, Belica i Podturen, te noći 25.5./26.5. kada je u središnjem dijelu (Čakovec – Mursko Središće) i zapadnim područjima (Štrigova) padalo 20,0-28,4 ili više mm (lokalno tuča). Nadalje će biti sparno i toplo, s najvišim temperaturama najčešće u rasponu 24-26°C!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti cime krumpira (Phytophthora, Alternaria) u dosadašnjem dijelu mjeseca svibnju 2024. godine na nekim mjernim lokalitetima  zapadnom , središnjem i istočnom dijelu Međimurja:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 73,6 mm 9.350 minuta 66,00 % 17,28°C
Mursko Središće 96,0 mm 8.655 minuta 76,91 % 16,63°C
Donja Dubrava 51,2 mm 13.355 minuta 69,62 % 17,20°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

 

Tablica 2. Podatci bitni za početnu patogenezu i naknadni (epidemijski) razvoj uzročnika bolesti krumpira (Phytophthora, Alternaria) mjereno od sredine zadnje dekade travnja (25.4.) u središnjem dijelu Međimurja uz riječnu dolinu (prema prognoznom modelu za dnevnu pojavu uzročnika bolesti “DIV Pessl”):

Razdoblje/Bolest Travanj (IV) Svibanj (V) Ukupno
*Phytophthora 0 21 21
**Alternaria 1 23 24

*Phytophthora = krumpirova plijesan ili plamenjača (Phytophthora infestans); **Alternaria = koncentrična pjegavost (Alternaria solani)!

 

VAŽNO: Zbog vrlo povoljnih meteoroloških uvjeta u prvih mjesec dana nakon nicanja usjeva krumpira (25.4.-25.5.)(vidi Tablicu 1. i Tablicu 2.) posljednjih se šest dana na području Županije pojavljuju prvi simptomi i “žarišta” plamenjače (Phytophthora) i koncentrične pjegavosti (Alternaria)! Kao i protekle 2023. i tijekom ove 2024. vrlo rano pronalazimo prve znakove razvoja najopasnije bolesti: plamenjače krumpira (Phytophthora infestans), u poljima sa ranijim sortama krumpira (npr. Riviera, Colomba) (a vrlo su osjetljive na ranu pojavu još sorte Adora, Sunita, Esmee i dr.) (zabilježeno na lokalitetima Orehovica, Belica, Pribislavec), a naknadno se od 27. svibnja o.g. pojavljuju i simptomi koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) (npr. na sorti Arizona uz riječnu dolinu)!

Nadalje će biti toplo s najvišim temperaturama zraka 24-26°C, ali vrlo nestabilno: manje su količine oborina moguće danas i sutra, ali veće kiše se najavljuju 30.5.-01.6. 2024.! Također, zbog razlike između jutarnjih i najviših dnevnih vrijednosti česte su rose i jutarnje magle (sumaglice), naročito uz riječne doline Mure i Drave, pa je zadržavanje vlage na cimi krumpira uz riječne doline izraženo (vidi Tablicu 1.)! Također, lokalno je prije desetak dana (u noći (16.5./17.5.) u središnjem dijelu Županije (u području sa značajnim površinama uzgoja krumpira – npr. općine Pribislavec, Belica, Podturen) padala veća količina kiše, a prije dvije noći je na nekim mjestima zabilježena i tuča! Oštećena cima od tuče ili vjetra je pojačane osjetljivosti na uzročnike bolesti (naročito plamenjaču)! Stoga proizvođačima krumpira u narednim danima savjetujemo pregledavati zdravstveno stanje krumpirišta na “kritičnim” mjestima: uz depresije na poljima gdje se duže zadržava voda, te uz riječne doline Mure i Drave gdje je duže vlaženje cime (rosa, magla)!

Iz tih razloga u narednim mjerama zaštite nadalje preporučujemo koristiti jedan od pripravaka protiv plamenjače (Phytophthora) sa jednim od specifičnih pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria) (ili koristiti tvornički kombinirane pripravke registrirane za suzbijanje obje bolesti cime krumpira) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Razmake između prvih aplikacije preporučujemo skratiti na najviše 6-8 dana (izuzev na poljima koja su napadnuta plamenjačom ili krumpirovom plijesni (Phytophthora) – skratiti razmake među prvim aplikacijama na samo 4-5 dana)!!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Zbog toplog razdoblja u zadnjoj dekadi svibnja, u danima nakon 20.5. zabilježena je masovnija aktivnost odraslih oblika prve ili prezimljujuće populacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa), a proteklih su tjedan na mnogim parcelama uočene njihove ličinke. U narednom razdoblju preporučujemo nadalje pregledavati njihovu prvu pojavu i veću brojnost, te na vrijeme poduzeti mjere njihova suzbijanja.

Projektom istraživanja osjetljivosti krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u kontinentalnom dijelu Hrvatske potvrđena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na veći broj različitih skupina insekticida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr). Nešto bolja učinkovitost očekuje se primjenom pripravaka iz skupine neonikotinoida (dopušten samo acetamiprid), zatim skupine diamida, semikarbazona i spinosina. Dobro je kombinirati i naizmjenično koristiti navedene skupine insekticida! Primjerice, premda je potvrđena rezistentnost na većinu sintetskih piretroida, gotova tvornička mješavina lambda-cihalotrina sa klorantraniliprolom bila je proteklih sezone u Međimurju vrlo učinkovita pri suzbijanju krumpirove zlatice!

U prvim aplikacijama poželjno je dodati folijarna “bio-gnojiva” s naglašenim sadržajem aminokiselina i/ili morskih algi, a naknadno krajem cvatnje kompleksna mineralna vodo-topljiva hranjiva s naglašenim sadržajem kalija i mikro-elemenata!

 

U ranim sortama krumpira voditi računa o izboru pripravaka (fungicida i insekticida) kraće karence u trajanju do 7 dana!

 

Dodatna zaštita pčela: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr