Obavijest proizvođačima malina, kupina i borovnica

Malinama i kupinama u narednom razdoblju tijekom kišnih dana i zadržavanja rose prijeti opasnost od širenja bolesti kao što su žuta hrđa (Kuehneola uredinis), sušenje i pjegavosti izdanaka (Septocyta ruborum, Didymella applanata) te siva plijesan (Botrytis cinerea) dok na američkim borovnicama možemo očekivati štete od paleži cvijeta i truleži boba (Monilinia vaccinii-coymbosi)

 

Za zaštitu kupina i malina od sušenja mladica registriran je fungicid Folicur EW 250 (karenca 14 dana).

Za zaštitu od sive plijesni na malini, kupini  te truleži boba na borovnici dozvoljeni su Switch 62,5 WG (karenca 14 dana, maksimalno 2 primjene u sezoni) i mikrobiološki pripravak prikladan i za ekološku proizvodnju Serenade Aso (bez karence, maksimalno 6 primjena u vegetaciji).

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

 

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr