Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze prevladavalo je promjenjivo vrijeme sa lokalnim oborinama različitog intenziteta. Učestale oborine pogodovale su stvaranju povoljnih uvjeta za primarne zaraze plamenjačom vinove loze (Plasmopara viticola), te postoji značajan infektivni potencijal za razvoj sekundarnih zaraza.

Rane sorte vinove loze završavaju sa cvatnjom. U zaštiti nakon cvatnje za suzbijanje plamenjače predlažemo primjenu sistemičnih pripravaka: Forum star, Folpan Gold, Zorvec vinabel, Orondis, Orvego,  Fantic F,  Sphinx extra 685 WDG, Metomor F i dr.

 

Visoka vlažnost zraka pogoduje razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida: Collis SC, Nativo WG, Sugoby, Talendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC i dr.

 

Po  završetka cvatnje vinove loze potrebno je provesti prvo ovogodišnje tretiranje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus). Dopuštenje imaju insekticidi: Decis 2,5 EC, Sivanto Prime, Chythrin max, Cypgold, Sumialfa 5FL, Mavrik FLO, Abanto, Krisant i dr.

Radi sprečavanja širenja zlatne žutice vinove loze, podsjećamo na važnost praćenja brojnosti populacije američkog cvrčka (Scaphoideus titanus), postavljanjem žutih ljepljivih ploča. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu i zamjenjuju svaka dva do tri tjedna.

S ciljem zaštite pčela, korovna flora koja služi za zatravnjivanje u vinogradima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

                                                                                                                               Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                               vesna.bradic@mps.hr