Obavijest uzgajivačima lijeske

Zbog nestabilnih vremenskih prilika i daljnje najave takvog vremena potrebno je na lijesci provesti mjere zaštite protiv bolesti.

Trulež plodova lijeske uzrokovana je infekcijom gljivica iz rodova Monillia ssp., Fusarium, Botrytis, a za njihovu pojavu i razvoj pogoduje vlažno vrijeme kao i oštećenja – ubodi štetnika – ljeskotoč i stjenice. Od ostalih bolesti mogu biti prisutna pepelnica lijeske (Phyllactonia coryli) i lisne pjegavosti (Phyllosticia, Mycosphaerella, Septoria i dr.).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

Za zaštitu protiv navedenih bolesti mogu se koristiti slijedeći fungicidi: Bordoška juha Caffaro 20 WP, Champion WG 50, Signum. Za suzbijanje pepelnice mogu se koristiti: Chromosu 80, Kumulus DF, Microthiol special disperss, Cosavet DF.

Neoram WG se koristi za suzbijanje raka kore (Nectria galligena), u proljetno-ljetnim tretiranjima u koncentraciji 0,2-0,25% (200 – 250 g na 100 l vode).

Ukoliko su u nasadu prisutne lisne uši za njihovo suzbijanje mogu se koristiti: Movento, Demetrina 25 EC, Scatto, Decis 100 EC, Rotor Super.

 Potrebno je obratiti pozornost na pojavu najznačajnijeg štetnika lijeske ljeskotoča (Curculio nucum). Potrebno je redovito obilaziti nasad i metodom otresanja grana pratiti pojavu ljeskotoča. Kritičnim brojem smatra se ulov 3-4 pipe po stablu.

Trenutno nema registriranih sredstava za suzbijanje ovog štetnika.

Preporuka je koristiti imunostimulator Boundary SW koji djeluje kontaktno te stvara film na biljkama te ujedno zbog uljnog sastava raznih biljaka fizički djeluje na štetnike. Koristi se za sve vrste štetnika uključujući i probleme štetnika sa tvrđim oklopom (sjajnik, buhač, ljeskotoč).

 Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS). Pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju je potrebno čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja također treba propisno zbrinjavati.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr