Obavijest proizvođačima tikvica na otvorenom i u zaštićenom prostoru (ZP)

Tikvice su u fazi intenzivnog porasta i berbe. preporuka je provesti zaštitu proziv najvažnijih gljivični bolesti plamenjača tikvice (Pseudoperonospora cubensis)  i pepelnice tikvice (Erysiphe Cichoracearum) , te sive plijesni ( Botrytis cinerea). Vrlo je važno poštivati karencu korištenog sredstva obzirom da je berba u tijeku.

Registrirani fungicidi za suzbijanje plamenjače na tikvicama u uzgoju na otvorenom  ; Infinito, Ortiva, Orvego, Ortiva top, Ortofin, Cuprablau Z 35WG, Neoram WG, i dr.dozvoljeni.

Registrirani fungicidi protiv pepelnice u uzgoju tikvica na otvorenom: SONATA,SERCADIS PLUS,  Serenade aso, Karathane gold 350 EC, Nativo 75 WG, ORTIVA,STROBY WG,ZAKEO 250 SC,ZAFTRA AZT 250 SC, i drugi dozvoljeni.

Fungicidi za suzbijanje sive plijesni u uzgoju tikvica na otvorenom ; Ortiva, Teldor SC 500 ( K 3 dana), Switch 62,5 WG, POLYVERSUM, serenade aso, i drugi dozvoljeni.

Tikvica u zaštićenom prostoru-fungicidi ;

Pepelnica Siva plijesan Plamenjača
SONATA

REFLECT

STROBY WG

CUSTODIA

LEGADO

SERCADIS PLUS

VELUM PRIME

Geoxe

Scala

POLYVERSUM

Orvego

INFINITO

 

 

Zamijećena je pojava lisnih uši te je potrebno vizualno pregledati usjev, i po potrebi provesti tretiranje. Lisne uši osim direktnih šteta, uzrokuju i indirektne štete koje se manifestiraju u prijenosu virusnih bolesti koja se sve češće javljaju na tikvicama.  Pratiti pojavu atipičnih biljaka, te iste ukloniti iz nasada.

Insekticidi dozvoljeni u tikvicama na otvorenom uzgoju protiv najvažnijih štetnika ( lisne uši, grinje, stjenice, sovice ): TEPPEKI 500 WG,DECIS 100 EC,SCATTO,ROTOR SUPER,DEMETRINA 25 EC,LASER, PIRIMOR 50 WG,  RITMUS; NEEMAZAL T/S, FLIPER, Sivanto prime, i drugi dozvoljeni.

Insekticidi dozvoljeni za suzbijanje najvažnijih štetnika na tikvicama u ZP ;Decis 2,5 EC, Vydatte 10 L, Affirm, Mospilan 20 SG, NEEMAZAL T/S, LEPINOX PLUS, Voliam targo, Requiem prime,  i drugi dozvoljeni.

 

 Voditi računa o karenci korištenog sredstva i oprašivačima !

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/22).

                                                                                    

                                                                               Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                      e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr