Obavijest proizvođačima krumpira

Preporuka je proizvođačima krumpira da izvrše zaštitu protiv  plamenjače krumpira ( Phytophthora infestans ),najznačajnije bolest koja može uništiti listove, stabljiku i kasnije gomolj koji se teško čuva i brzo propada. Zaštita se temelji na agrotehničkim mjerama i  preventivnoj zaštiti protiv navedene bolesti.

Dozvoljeni fungicidi za suzbijanje plamenjače su: INFINITO,NEORAM WG,NORDOX 75 WG,ORTIVA,SHAKAL 500 SC,SHIRLAN 500 SC,SIGNUM,POLYRAM DF,RANMAN TOP,ZIGNAL SUPER,LEIMAY,ZAKEO 250 SC,ZAFTRA AZT 250 SC,LEGADO,REBOOT , FANTIC A  i drugi dopušteni na popisu https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

( Na području Republike Hrvatske provodi se projekt Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja kojem je dodijeljena potpora Ministarstva poljoprivrede uz odobrenje Europske komisije sukladno Poglavlju 1. i članku 31. Uredbe komisije (EU) br. 702/2014 za razdoblje od 2018. do 2020. godine za plamenjaču rajčice i krumpira Na stranici https://rezistentnost-szb.hr/biljni-patogeni/agronomija/plamenjaca-krumpira-i-rajcice )

 

 

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/22).

                                                                                    

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                      e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis