Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze prije ili početkom cvatnje

Prije deset dana (14.5. 2023.) upućena je preporuka vinogradarima o preventivnim mjerama zaštite vinove loze sredinom mjeseca svibnja!

U dosadašnjem dijelu mjeseca svibnja dominira toplo i vlažno razdoblje: zabilježeno čak 13 svibanjskih kiša, a posljednjih pet dana na području vinorodne općine Štrigova oborine u manjim količinama bilježimo svakodnevno! Na istom je mjernom lokalitetu prosječna svibanjska temperatura zraka 16,9°C (što je 1,6°C iznad očekivane prosječne vrijednosti), pa počinje otvaranje prvih cvjetova u nekih vinskih sorti (npr. Chardonnay, Rizvanac, Muškat žuti i dr.)! Početak cvatnje vinove loze ove sezone počinje 15-ak dana ranije nego protekle 2023.! Kiše na području Međimurskog vinogorja u dosadašnjem dijelu svibnja nisu bile obilne, ali su učestale, te ukupna mjesečna količina oborina iznosi 59,0 mm (mjerni uređaj “iMetos” na lokalitetu Železna Gora, u vinskoj sorti Rajnski rizling)!

Tablica 1. Zabilježene primarne (i početne naknadne) zaraze vinove loze u dosadašnjem dijelu svibnja 2024. godine (do 6.00 h na dan 24.5. 2024.) (vinorodna općina Štrigova, lokalitet Železna Gora, mjerni uređaj iMetos u vinskoj sorti Rajnski rizling):

Uzročnik bolesti Dani (datumi) moguće primarne/sekundarne zaraze
Plamenjača (Plasmopara) 04.5. (blaga) (inkubacija završila 13.5. i pojava prvih simptoma na lišću); 09.5. (umjerena) (inkubacija završila 18.5.)! Sekundarne zaraze započele 22.5. 2024.!
Pepelnica (Erysiphe) 03.5., 04.5., 09.5., 17.5., 22.5. (uvjeti za zarazu askosporama)
Siva plijesan (Botrytis) 04.5., 09.5. i 24.5. (jake zaraze)!
Crna pjegavost (Phomopsis) 02.5., 14.5. i 22.5. (blaga zaraza), te 04.5. i 09.5. (umjerene zaraze)!
Crna trulež (Guignardia) 02.5., 04.5., 14.5., 17.5. i 24.5. (blage zaraze), te 09.5. i 22.5. (umjerena zaraza)! Pojava prvih simptoma na lišću (23.5.)!

Zadržavanje vlage na biljnim organima od početka mjeseca traje 8.330 minuta a prosječna je vlažnost zraka 67 %! Toplo i vlažno svibanjsko razdoblje pogoduje skrivenom i već vidljivom razvoju važnijih uzročnika bolesti vinove loze: plamenjače (Plasmopara), pepelnice (Erysiphe), sive plijesni (Botrytis), crne truleži (Guignardia), crne pjegavosti (Phomopsis) (vidi Tablicu 1.)!

U danima nakon 13. svibnja o.g. na lišću osjetljivih vinskih sorti pronalazimo prve simptome plamenjače (Plasmopara) (npr. Moslavac bijeli ili Šipon, Kerner)! U poljskom mikro-pokusu na lokalitetu Vučetinec (vinska sorta Moslavac bijeli ili Šipon) nakon dvije usmjerene svibanjske zaštite tijekom jučerašnjeg dana se na lišću pri nekim članovima pojavljuju simptomi plamenjače (Plasmopara) i crne truleži (Guignardia)!

U narednim danima nadalje će biti toplo (24-28°C), sparno i vrlo nestabilno razdoblje (uz mogućnost novih oborina 25.5. 28.5. i 30.5.)!

Zdravstveno stanje u nasadima: Smatrano da je opasnost od epidemijskog širenja plamenjače i crne truleži vinove loze tijekom cvatnje vrlo velika! Nema dojave prvih simptoma sušice cvata (Phoma glomerata), a pojavu prvih simptoma pepelnice (Erysiphe) očekujemo na netretiranom grožđu u drugoj polovici lipnja! VAŽNO: Zbog uočene slabije djelotvornosti nekih skupina fungicida na pepelnicu grožđa u Međimurskom vinogorju (npr. strobilurini, kinolini, triazoli) (dobiveno u poljskim mikro-pokusima na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon tijekom sezona 2002.-2023.), pri njihovom izboru preporučujemo prije početka cvatnje dodavati manje količine sumpornih pripravaka!

Početkom cvatnje vinograda preporučujemo nastaviti redovitu preventivnu zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator), uz izbor kombiniranih pripravaka koji istovremeno daju bolju postranu zaštitu i protiv drugih gljivičnih bolesti vinove loze (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! U nasadima gdje je od stadija vunastog pupa provedeno barem 4-5 usmjerenih zaštita prema ranijim uputama zdravstveno stanje vinograda je dobro.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) je započeo letom prezimljujuće generacije početkom druge dekade proteklog mjeseca travnja (11.4. na lokalitetu Sveti Urban i Trnovčak-Grabrovnik), ali naknadno njihovu kritičnu pojavu tijekom mjeseca svibnja nismo bilježili. Pojavu žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) do jučerašnjeg dana nije registrirana!

Usmjereno suzbijanje njihove prezimljujuće generacije prije cvatnje vinograda nije potrebno provoditi!

Ove sezone od zadnjih dana proteklog mjeseca travnja (27.4.-29.4.) primjećujemo pojavu prvih simptoma od nepredvidljivog napada zelene stjenice vinove loze (Lygus spinolae) na nezaštićenom lišću osjetljivih vinskih sorti (npr. Moslavac bijeli ili Šipon)!

Tijekom cvatnje je zabranjena primjena insekticida u vinogradima!

 Nakon cvatnje vinograda preporučujemo planirati i provoditi prvo usmjereno suzbijanje ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) – prirodnog širitelja zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescence dorée, FD) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 U mladim nasadima sadnje 2024. godine, kada mladice narastu na dužinu >15-tak cm, umjesto pojedinačnih površinskih fungicida, preporučujemo koristiti kombinirane fungicide protiv plamenjače ili peronospore (Plasmopara) (naročito nakon pojave prvih simptoma bolesti u vinogorju). Protiv pepelnice je u takvim nasadima moguće nastaviti koristiti sumporne fungicide, ali u smanjenim koncentracijama primjene!

 

U uvjetima bržeg porasta mladica vinove loze od druge polovice mjeseca svibnja o.g. na pojedinim je mjestima moguća pojava vršnog žućenja najmlađeg lišća kao posljedica nedostatka željeza!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr