Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze proteklo je 11 dana, a u tom je periodu na većini lokacija palo više od 30 litara kiše po kvadratnom metru. Tijekom prošlog tjedna počela je cvatnja ranih sorata vinove loze, a period cvatnje je izuzetno osjetljivo razdoblje za infekcije uzročnicima najznačajnijih bolesti vinove loze.

U narednom razdoblju očekujemo toplo, ali nestabilno vrijeme s povremenom kišom pa vinogradarima savjetujemo da redovito obavljaju zaštitu, osobito u vinogradima s vidljivim simptomima zaraze uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola).

 

Za zaštitu od infekcije uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola) preporučamo primjenu fungicida kombiniranog kontaktnog i sistemičnog mehanizma djelovanja kao što su Forum star, Folpan gold, Orvego, Sphinx extra 685 WDG, Zorvec Vinabel, Metomorf F, Profiler i slični.

Pripravci koji u sebi sadrže folpet smanjit će i zarazu uzročnikom ranog botritisa. Kod osjetljivih sorata mogu se koristiti i specifični botriticidi.

 

U zaštiti od pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) predlažemo primijeniti neki od fungicida: Dynali, Luna expirience, Revyona, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo extra, Stroby WG, Folicur EW 250, Domark 40 ME, Prosper, Colis SC, i sl.

 

Tijekom cvatnje nije dozvoljena primjena insekticida, a po završetku cvatnje planirajte suzbijanje ličinki američkog cvrčka koje trenutno nalazimo u vinogradima u najmlađim razvojnim stadijima.

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

  1. mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr