Obavijest tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana i češnjaka

Posljednja uputa za zaštitu usjeva luka dugog dana upućena je prije trinaest dana (10.5. 2024.), a na mjere usmjerene zaštite lukovičastog povrća upućen je već broj preporuka već od mjeseca veljače o.g. (15.2., 18.3., 22.4.)! U dosadašnjem dijelu mjeseca svibnja dominira toplo i vlažno razdoblje: zabilježeno čak 12 svibanjskih kiša, a prema najavama nove oborine očekujemo i tijekom sutrašnjeg dana (24.5.), te narednog vikenda (26.5.)! Kiše u dosadašnjem dijelu mjeseca svibnja nisu bile obilne ali su učestale (osim tijekom noći 16.5./17.5. kada je više od 40-ak mm padalo na područjima dijelova općina Pribislavec, Belica i Podturen), pa se uz nešto topliji prosjek temperatura usjevi luka dobro razvijaju (vidi Tablicu 1.)!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika lukovičastog povrća tijekom dosadašnjeg dijelamjeseca svibnju 2023. godine na nekim mjernim lokalitetima  zapadnom, središnjem i istočnom dijelu Međimurja:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 57,4 mm 7.630 minuta 66,00 % 16,87°C
Mursko Središće 59,6 mm 7.560 minuta 76,29 % 16,33°C
Donja Dubrava 46,0 mm 10.120 minuta 68,86 % 16,88°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

 

Mjesec svibanj je zbog klimatskih promjena u zadnjoj dekadi najkišovitiji međimurski mjesec (očekujemo 120,6 mm – a ranije je najvlažniji bio mjesec lipanj sa 102,0 mm), pa se uzročnici usjeva luka dugog dana (“proljetni” luk) javljaju sve ranije u sve jačoj mjeri! Pritom je vlažnost zraka uz riječne doline povišena, kao i dugotrajnije zadržavanje vlage u usjevima (rosa, magla)! Naredni će dani biti topli (24-28°C) i vrlo sparni, a moguće su nove oborine (24.5., 26.5.)!

Zbog takvih uvjeta bilježimo vrlo povoljne meteorološke uvjete za razvoj bolesti lukovičastog povrća u Međimurju! Na netretiranim gredicama proljetnog luka uzgajanog iz lučice od početka ovog tjedna (20.5.) razvija se jača zaraza nezaštićenih usjeva plamenjačom u središnjem dijelu Županije, te na mjestima uz rijeku Muru!

 

Tablica 2. Uvjeti zabilježeni tijekom proteklog “proljetnog” razdoblja optimalni za razvoj nekih bolesti lukovičastog povrća (broj optimalnih zaraza po mjesecima):

Uzročnici bolesti ožujak 2024. travanj 2024. svibanj 2024. ukupno
Peronospora destructor 4 6 7 17
Botrytis squamosa 2 3 7 12
Botrytis cinerea 1 4 5
Stemphilium sp. 6 6

*izmjereno do 23.5. 2024. u 6.00 sati!

 

Toplo, sparno i vlažno (rosa, magla) razdoblje tijekom svibanjskog razdoblja pogoduje razvoju najčešće bolesti plamenjače luka (Peronospora destrucor), ali su zabilježeni i optimalni uvjeti za razvoj drugih bolesti luka: npr. siva plijesan (Botrytis) i purpurna pjegavost luka (Stemphylium) (vidi Tablicu 2.).

Ponavljamo preporuku da treba započeti i/ili nastaviti sa mjerama zaštite usjevima dugog dana (proljetni luk) uzgajanim iz lučice i sjemena protiv plamenjače (Peronospora destructor) kada razviju 3-4 prava lista, naročito ako se u blizini nalaze usjevi proljetnog luka uzgajani iz lučice. Od ostalih uzročnika bolesti s višim temperaturama bilježimo rast opasnosti od purpurne pjegavosti i paleži luka (Stemphylium).

Stoga tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana preporučujemo provoditi redovite mjere zaštite od plamenjače (Peronospora), plijesni (Botrytis spp.) i ljubičaste (purpurne) pjegavosti luka (Stemphylium), uz primjenu dopuštenih sredstva za zaštitu bilja (fungicida) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Tek s porastom temperatura zraka na vrijednosti 26-32°C (27.5.-28.5.) očekujemo brži početni razvoj populacije poljskog ili običnog tripsa (Thrips tabaci) u usjevima luka, naročito na poljima gdje se luk uzgaja direktnom sjetvom sjemena. Kritična populacija tripsa značajno oštećuje nezaštićene usjeve luka uzgajane iz sjemena i naknadno omogućuje razvoj bakterijskih uzročnika bolesti, purpurne pjegavosti (Stemphylium) i truleži glavica luka (Erwinia)(ovog tjedna još ne očekujemo takve uvjete), ali početkom idućeg tjedna preporučujemo planirati mjere usmjerene zaštite luka protiv ovog štetnika dopuštenim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U usjevima proljetnog luka iz lučice kada glavice dostignu 40-50 % očekivanog promjera preporučujemo primijeniti i jedno od registriranih sredstva protiv plijesni (Botrytis cinerea, Botrytis allii) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

U kritičnim je godinama dominantnu bolest: plamenjaču luka (Peronospora destructor) potrebno redovito suzbijati više puta s kraćim razmacima tijekom kritičnog razdoblja (naročito tijekom 8-12 razvijena lista), a utrošiti najmanje 400-500 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja!

 

Tržne proizvođače bijelog luka (češnjaka) ponovno obavještavamo da od početka svibnja o.g. bilježimo vrlo povoljne uvjete za razvoj plamenjače i hrđe (Peronospora, Puccinia)! Prvi simptomi hrđe češnjaka (Puccinia) pojavljuju se u središnjem dijelu Županije od početka ovog tjedna (20.5.)! Kod suzbijanja bolesti lišća češnjaka treba birati fungicide koji istovremeno pokazuju učinkovitost na ove dvije bolesti (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/), uz obavezno pridržavanje karence i najvećeg broja primjene istog pripravka u sezoni!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr