Obavijest proizvođačima kukuruza

Usjevi kukuruza ovisno o lokalitetu nalazi se u fazi nicanja pa do faze 2-3 lista. Ovisno o sastavu korovne flore na proizvodnoj parceli i faze razvoja (broja listova) kukuruza moguće je odabrati odgovarajući herbicid za suzbijanje.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

 

Jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove u fazi 3-5 razvijenih listova kukuruza suzbijaju: Deherban A extra, Dikopur Max, Esteron extra 600 EC; Starane 250, Tomigan 250 EC, Pluss, Fluxyr 200 EC, Vega; Banvel 480 S, Kolo 480 S, Cash 480 SL, Motikan.

Lontrel 300, Clap 300 SL, Boss, Lontrel 72, Lontrel 600, Cliophar 600 SL mogu se koristiti u fazi 2-6 lista kukuruza.

 

Jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove i jednogodišnje širokolisne korove suzbijaju u fazi 2-6(8) listova kukuruza: Motivell, Nicogan 40 SC, Nisoch, Talon, Nic 4 OD, Nico  4 SC, Innovate 240 SC, Talisman, Marvel, Milagro, Strech, Victus OD, Astral 40 OD Souverain OD,  Motivell extra  6 OD (3-6 lista).

 

Uskolisne korove suzbijaju herbicidi: Tarot 25 DF, Plaza, Rimuron, Trawel i moguća im je primjena u fazi 1.-7. lista kukuruza.

Magnum, Rincon 25 SG, Task 64 WG, Principal 53,6 WG, Principal plus 66,5 WG, Rinindi WG, Corey, Hector Flex suzbijaju jednogodišnje i višegodišnje uskolisne i širokolisne korove, u fazi 2.-6. lista kukuruza.

 

Jednogodišnje širokolisne korove u fazi 2-6 razvijenih listova kukuruza mogu se primijeniti: Callisto 480 SC, Elumis, Temsa SC, Nikita, Cyntel 51 WGCasper 55 WG; Harmony SX, Peak 75 WG i dr.

 

Ukoliko su prisutni travni i širokolisni korovi moguće je kombinirati pojedina sredstva ili koristiti već gotove tvorničke kombinacije kao npr. Principal Pluss 66,5 WG, Rinidi WG, Cyntel 51 WG, Elumis, Task 64 WG, Monsoon Active, Capreno, Spandis, Nikita, Laudis, Laudis WG, Milagro Plus i dr.

 

Kako bi se herbicid što bolje prihvatio za korovnu biljku i kako bi njegovo djelovanje bilo što učinkovitije, preporuča se herbicidu dodati preporučeno sredstvo za poboljšanje učinka – okvašivač.

 

Na parcelama na kojima korovi nejednako niču preporuka je da se primjena herbicida obavi u split aplikaciji – preporučena doza se podjeli na pola i tretiranje se obavi u dva navrata u razmaku od tjedan dana.

Tretiranje obavite po mirnom vremenu bez vjetra kako ne bi došlo do zanošenja na susjedne parcele.

 

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS). Pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju je potrebno čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja također treba propisno zbrinjavati.

 

 

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr