Obavijest proizvođačima kukuruza

Zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta i nemogućnosti ulaska na parcele na nekim lokalitetima je tek posijan kukuruz, a na manjem broju parcela je u fazi 3- 4 lista.

No, vrijeme svakako pogoduje razvoju korova koji su u ovim fazama razvoja kukuruza veliki kompetitori kulturnoj biljci i trebaju se suzbijati.

Preporuča se primjena:

  • Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi (ambrozija, šćir, loboda,..):  Banvel 480 S, Calaris 400 SC, Mustang,Fraxion, Basagran 480, Peak 75 WG, Starane 250, Callam, Motikan, Kalimba i dr.
  • Uskolisni korovi (koštan, sirak, pirika, muhari, ..): Tarot 25 DF, Motivell, Trawel, Elumis, Equip, Milagro  i dr.
  •  Kombinacija širokolisnih i uskolisnih korova: Elumis  Peak, Elumis Banvel, Monsoon active, Milagro Plus, Principal Plus 66,5 WG , Laudis , Cyntel 51 WG, Capreno, Spandis, Nikita i dr.

Budući da se radi o translokacijskim herbicidima vrlo je bitno da par sati nakon primjene ne pada kiša kako se ne bi isprali prije ulaska u biljku.

Navedenim herbicidima trebalo bi dodati jedan od okvašivača.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba propisno zbrinuti, te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 – posebno treba obratiti pozornost na točku 73, stavak 8 u kojem se navodi da je razdoblje obveznog čuvanja  evidencija i računa za kupljene pesticide, 3 godine ).

 

 

Tatjana Radiković, dipl.ing.agr.

E mail: tatjana.radikovic@mps.hr