Obavijest tržnim proizvođačima krumpira

Prva preporuka za suzbijanje najvažnijih bolesti i štetnika na cimi vrlo ranih sorti krumpira upućena je već prije trinaest dana (09. svibnja o.g.)! Mjesec svibanj je zbog klimatskih promjena u zadnjoj dekadi najkišovitiji međimurski mjesec (očekujemo 120,6 mm – a ranije je najvlažniji bio mjesec lipanj sa102,0 mm), pa se uzročnici cime krumpira javljaju sve ranije u sve jačoj mjeri!

U središnjem dijelu Međimurja od početka mjeseca svibnja o.g. dominira toplo i vlažno razdoblje: u dosadašnjem dijelu je zabilježeno čak 11 svibanjskih kiša, a prema najavama nove oborine očekujemo i tijekom narednog vikenda (26.5.)! Kiše u dosadašnjem dijelu mjeseca svibnja nisu bile obilne ali su učestale (osim tijekom noći 16.5./17.5. kada je više od 40-ak mm padalo na područjima dijelova općina Pribislavec, Belica i Podturen), pa se uz nešto topliji prosjek temperatura usjevi krumpira dobro razvijaju (vidi Tablicu 1.)!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti cime krumpira (Phytophthora, Alternaria) u dosadašnjem dijelu mjeseca svibnja* 2024. godine na nekim mjernim lokalitetima  zapadnom , središnjem i istočnom dijelu Međimurja:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 47,8 mm 6.530 minuta 65,0 % 17,1°C
Mursko Središće 55,0 mm 6.115 minuta 74,6 % 16,5°C
Donja Dubrava 41,8 mm 8.960 minuta 66,9 % 17,0°C

*izmjereno do 18.00 sati dana 21.5. 2024.; u višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

 

Rane sorte posađene sredinom ožujka (npr. u danim 13.3.-17.3.) (sorte Adora, Riviera, Primabelle, Sunita, Colomba i sl.) zatvorile su cimom redove, te u narednim danima na takvim poljima očekujemo početak cvatnja krumpira – najosjetljivije razdoblje zbog mogućeg propadanja cime radi epidemijskog širenja plamenjače (Phytophthora)! Usjevi koji su posađeni u danima 06.4.-12.4. 2024. ili kasnije imaju i manje razvije cimu, ali ovih dana na većini parcela također “zatvaraju redove”!

U razdoblju 25.4. 2024. (kada je većina sorata na većini parcela započela nicanjem) do jučerašnjeg dana (21.5. 2024.) u središnjem je dijelu Međimurja uz riječnu dolinu zabilježeno 70-90 mm oborina, a s kišama najavljenim narednog vikenda (26.5.) očekujemo uvjete za vrlo ranu pojavu plamenjače (Phytophthora) na cimi vrlo ranih sorti krumpira (npr. Adora, Colomba, Riviera, Sunita, Primabelle i sl.)!

 

Tablica 2. Podatci bitni za početnu patogenezu i naknadni (epidemijski) razvoj uzročnika bolesti krumpira (Phytophthora, Alternaria) od sredine zadnje dekade travnja (25.4.) do početka treće dekade svibnja 2024. (21.5.) u središnjem dijelu Međimurja uz riječnu dolinu (prema prognoznom modelu za dnevnu pojavu uzročnika bolesti “DIV Pessl”):

Razdoblje/Bolest Travanj (IV) Svibanj (V) Ukupno
*Phytophthora 0 11 11
**Alternaria 1 13 14

*Phytophthora = krumpirova plijesan ili plamenjača (Phytophthora infestans); **Alternaria = koncentrična pjegavost (Alternaria solani)!

 

Gotovo svi dani u mjesecu svibnju 2024. imaju najviše dnevne temperature zraka u rasponu 21,0-27,8°C a jutarnje su vrijednosti tek posljednjih tjedan dana 11,1-15,2°C (ranije najčešće <10°C)! Zbog razlike između jutarnjih i najviših dnevnih vrijednosti česte su rose i jutarnje magle, naročito uz riječne doline Mure i Drave!

Stoga proizvođačima krumpira u narednim danima savjetujemo pregledavati zdravstveno stanje krumpirišta na “kritičnim” mjestima: uz depresije na poljima gdje se duže zadržava voda, te uz riječne doline Mure i Drave gdje je duže vlaženje cime (rosa, magla)! Jače su osjetljive na krumpirovu plijesan (Phytophthora) ranije sorte krumpira koje ranije “zatvaraju” cimom redove (npr. Riviera, Adora, Colomba, Bellarosa, Arizona, Vineta, Primabella, Sunita…)! Zbog sparine i topline značajno raste i opasnost od prve pojave koncentrične pjegavosti cime krumpira (Alternaria), (suma “TOMCAST” vrijednosti ukupno u mjesecu svibnju 13, pa na vrlo osjetljivim sortama možemo očekivati i pojavu prvih znakova i ove bolesti: npr. Lucinda, Constance, Lugano, Larissa i sl.)!

Iz tih razloga u narednim mjerama zaštite nadalje preporučujemo koristiti jedan od pripravaka protiv plamenjače (Phytophthora) sa jednim od specifičnih pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria) (ili koristiti tvornički kombinirane pripravke registrirane za suzbijanje obje bolesti cime krumpira) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Razmake između prvih aplikacije preporučujemo skratiti na najviše 10 dana!!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Zbog toplog razdoblja u drugoj dekadi svibnja, u posljednjih tjedan dana bilježimo prve pojave ličinki krumpirove zlatice prve ili prezimljujuće populacije (Leptinotarsa) (većinom na parcelama posađenim “farmerskim” sjemenom iz vlastite reprodukcije). U proteklih su tjedan dana odložena i brojnija jajna legla. U narednom toplijem razdoblju nadalje pregledavati prvu pojavu i veću brojnost njihovih ličinki, te na vrijeme poduzeti mjere njihova suzbijanja.

Projektom istraživanja osjetljivosti krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u kontinentalnom dijelu Hrvatske potvrđena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na veći broj različitih skupina insekticida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr). Nešto bolja učinkovitost očekuje se primjenom pripravaka iz skupine neonikotinoida (dopušten samo acetamiprid), zatim skupine diamida, semikarbazona i spinosina. Dobro je kombinirati i naizmjenično koristiti navedene skupine insekticida! Primjerice, premda je potvrđena rezistentnost na većinu sintetskih piretroida, gotova tvornička mješavina lambda-cihalotrina sa klorantraniliprolom bila je proteklih sezone u Međimurju vrlo učinkovita pri suzbijanju krumpirove zlatice!

U prvim aplikacijama poželjno je dodati folijarna “bio-gnojiva” s naglašenim sadržajem aminokiselina i/ili morskih algi, a naknadno krajem cvatnje kompleksna mineralna vodo-topljiva hranjiva s naglašenim sadržajem kalija i mikro-elemenata!

 

U ranim sortama krumpira voditi računa o izboru pripravaka (fungicida i insekticida) kraće karence u trajanju do 7 dana!

 

Dodatna zaštita pčela: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr