Obavijest proizvođačima krumpira i rajčice

Agroklimatološke stanice i dalje bilježe pojavu infekcije s plamenjačom krumpira (Phytophtora infestans).

Budući da je i za naredni period najavljeno promjenjivo vrijeme, važno je da proizvođači pregledaju svoje usjeve, te obave mjere zaštite na vrijeme.

Dozvoljena sredstava za suzbijanje plamenjače krumpira su:

CUPRABLAU Z 35 WG , BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP, BORDOŠKA JUHA 20 WP – MANICA, NEORAM WG, NORDOX 75 WG, ORTIVA, REVUS, LEIMAY, PROXANIL 450 SC, RANMAN TOP, ZAKEO 250 SC, ZAFTRA AZT 250, DIFCOR, POLYRAM DF (registracija važi do 28.05.2024., krajnji rok za prodaju zaliha je 28.08.2024., dok je krajnji rok za primjenu zaliha 28.11.2024.) i dr.

Neki od navedenih preparata kao što su ORTIVA, NORDOX 75WG, ZAKEO 250 SC, ZAFTRA AZT 250 i dr. ujedno suzbijaju i koncentričnu pjegavost (Alternaria solani).

Isto tako potrebno je provoditi pregled usjeva na prisutnost krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).

Sredstava dozvoljena za suzbijanje krumpirove zlatice su: LASER, SUMIALFA 5 FL, MOSPILAN 20 SG, CYTHRIN MAX, ALVERDE, DECIS 100 EC,  ROTOR SUPER i dr.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) profesionalni korisnici pesticida moraju prije obavljanja svakog tretiranja obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku, ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele.

Svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr