Obavijest proizvođačima soje

Pregledom usjeva soje na terenu utvrđeni je različiti stadij razvoja kulture od kotiledona do prve troliske ovisno o vremenu sadnje. Potrebno je obići usjeve i provesti potrebni tretman herbicidima ovisno o stanju na parceli.

Za suzbijanje širokolisnih korova mogu se primijeniti herbicidi : Basagran 480, Benta 480 SL,  Harmony SX , Pulsar 40 i dr.

Za uskolisne korove mogu se primijeniti herbicidi: :Targa,  Pantera QT, Leopard 5 EC, Graminis 05 EC, Focus Ultra, Agil 100 EC, Fusilade forte EC i  dr.

Kod suzbijanja širokolisnih i uskolisnih korova moguće je u split aplikaciji primijeniti: Corum , Pulsar 40 u kombinaciji sa Harmony SX i dr.

Uspješnost tretmana uvelike ovisi o fazi razvoja korova!

Potrebno je voditi računa o  veličini usjeva soje u post-em tretmanu kako ne bi došlo do fitotoksičnosti.

Tretiranje provesti po mirnom vremenu kako bi se izbjeglo zanošenje sredstva na susjedne parcele i moguća fitotoksičnost.

Voditi računa da se primjena herbicida izvrši u kasnim poslije podnevnim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

                                                                                                      Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                e-mail:sanja.vukovic@mps.hr