Obavijest voćarima

Nestabilno vrijeme s oborinama lokalnog karaktera stvara uvjete za infekcije uzročnikom krastavosti (Venturia inequalis),stoga upozoravamo voćare na obavezno tretiranje nasada jabuka i krušaka.

Preporučujemo uporabu jednog od preventivnih fungicida: Captan WP 50,Merpan 80 WDG,Scab 80 WG,Kastor ili Polyram. U slučaju nastalih infekcija preporučujemo kurativne pripravke: Score 250 EC,Difcor,Sercadis plus ili Difenzone.

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha ) na jabukama, preporučujemo zaštitu uporabom navedenih kurativnih pripravaka na osnovi difenkonazola i fenbukonazola.

Za suzbijanje  lisnih uši  preporučujemo uporabu  pripravka Teppeki 500 WG ili Pirimor  50 WG .

U nasadima gdje je primijećena  pojava mina moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) kao i gdje je zabilježen intenzivniji let kao i ubušivanje jabučnog savijača (Carpocapsa pomonella),preporučujemo uporabu insekticida Coragen,Mospilan  20 SG,Voliam targo ili Affirm opti.

.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na web tražilici http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Nakon obavljene zaštite popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja,a ambalažni otpad sredstava za zaštitu bilja pravilno zbrinite.

                                                                                           mr.sc. Ivana Župić

                                                                                     e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr