Obavijest vinogradarima

Preporučuje se vinogradarima da  i dalje provode zaštitu svojih nasada usmjereno protiv uzročnika bolesti pepelnice vinove loze ( Erysiphe necator) i plamenjače vinove loze( Plasmopara viticola), kada im dozvole vremenske prilike.

Protiv pepelnice vinove loze preporučujemo primjenu slijedećih pripravaka :Collis SC, Talendo EC, Nativo WG, Kusabi SC, Spirox EC i dr.

 

Protiv plamenjače vinove loze preporučujemo primjenu slijedećih pripravaka: Folpan Gold, Forum star, Actlet F, Orvego, Orvego SC, Metomor F, Momentum trio i dr.

 

Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida NN 46/22, članak 73, profesionalni korisnik sredstava za zaštitu bilja obavezan je voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

 

Zrinka Krpan dipl.ing.agr.

                                                                               E-mail: zrinka.krpan@mps.hr