Obavijest prozivođačima soje

Usjeve soje potrebno je  pregledavati te voditi računa o redovitom suzbijanju korova. Korove je najlakše suzbiti u fazi nicanja.

Većina posijanih usjeva soje razvila je prvu trolisku.

Ukoliko na parceli prevladavaju uskolisni korovi suzbijanje provesti jednim od herbicida: Focus ultra, Agil 100 EC, Fusilade forte i dr

Za suzbijanje širokolisnih korova primijeniti: Basagran 480, Benta 480 SL, Benta super i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolsnih korova može se primijeniti herbicid Corum u split-podjeljenoj aplikaciji (prvi puta kada soja razvije prvu trolisku a drugi puta 7-10 dana nakon prve primjene.

Dobra kombinacija za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova je Pulsar 40 + Harmony SX u dodoatak okvašivača.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

 

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr