Obavijest proizvođačima oraha i lijeske

U nasadima oraha potrebno je obzirom na vremenske uvjete i stalnu izmjenu  vremenskih prilika izvršiti zaštitu protiv sive pjegavosti (Gnomnia leptostyla), gljivičnog raka oraha (Botryospheria dothidea), Bakterijske crne pjegavosti (Xantomonas arbicola pv.Juglandis).

Za suzbijanje navedenih bolesti primijeniti jedan od fungicida na bazi bakra: Champion WG 50, Neoram WG ili sistemigčni fungicid Signum.

U nasadima lijeske metodom otresanja pregledati nasade, zbog moguće pojave ljeskotoča (Balaninus nucum) Kritičan broj je 3-4 ljeskotoča /grmu.

Na pregledanim nasadima uočena je prisutnost lisnih uši.

U lijesci su registrirani slijedeći insekticidi: Movento (lisne i štitaste uši), Laser (jabučni savijač), Rotor super, Decis 100 (savijač), Affirm opti ( savijač) i dr.

Također pragledom nasada lijeske uočena je prisutnost pepelnice (Phyllactinia coryli) koja se može suzbiti primjenom fungicida na osnovi sumpora: Chumulus 80, Kumulus DF, i dr

 

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr