Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke o zaštiti vinove loze prošlo je 8 dana. Nestabilne vremenske prilike pogoduju razvoju gljivičnih oboljenja vinove loze. Čim vremenske prilike dopuste, potrebno je provesti tretiranje nasada vinove loze jednim od pripravaka registriranih za suzbijanje plamenjače vinove loze  (Plasmopara viticola): Mikal Flash, Mikal premium F, Ampexio, Alfil, Profiler i sl.

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphae necator) primijeniti npr. Stroby, Vivando, Talendo extra, Mystic EC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                          Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Pripremi za ispis