Obavijest voćarima

Voćari koji su pretrpili tuču u nasadima, savjetujemo primjenu aminokiselina u kombinacijama s fungicidima protiv uzročnika bolesti za brže zacjeljivanje rana: Captan WP 50, Captan 80 WG Kastor.

Proizvođačima šljiva, preporučujemo napraviti i zaštitu protiv truleži ploda ( Monilia fructigena)  prije dodirivanja plodova jednim od fungicida : Switch 62,5, Signum, Nativo 75 WG,  Teldor SC 500, WG. 

U nasadima lijeske  ponoviti zaštitu od uzročnika bolesti: pjegavosti lista ( Piggotia corylii) i sive pjegavosti (Gnomnia leptostyla) pripravak: Signum ( 2 puta u vegetaciji). 

VAŽNA NAPOMENA :Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps