Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze krajem mjeseca travnja

Krajem mjeseca ožujka (29.3.) i prije trinaest dana (10.4.) upućene su preporuke vinogradarima o prvim usmjerenim i preventivnim mjerama zaštite vinove loze početkom vegetacije! VAŽNO: U mjesecu travnju o.g. meteorološki uvjeti su nadalje neobični i odstupaju od prosjeka: u svim danima od 01.4. do 15.4. 2024. najviše temperature zraka svakodnevno su bile s vrijednostima od 17,9° do 30,5°C, ali s najavljenom sjevernom frontom od 16. travnja je značajno osvježilo (naknadno su dnevne temperature najčešće u rasponu 13,1°-16,5°C)! Tog je dana (16.4.) kiša padala na svim mjernim mjestima: u vinorodnoj općini Štrigova u količini 27,2 mm! Jutarnje su temperature posljednjih osam dana svakodnevno niže od 4,5°C, a jučer je u vinskoj sorti Rajnski rizling (Železna Gora) zabilježeno samo 0,05°C! Ipak, u dosadašnjem dijelu ovog mjeseca prosječna je temperatura zraka čak 13,3°C (što je 3,0°C više od očekivanog prosjeka), a oborine smo bilježili samo početkom (01.4./02.4.) (10,6 mm) i sredinom mjeseca (16.4.) (27,2 mm)! Slabija kiša jutros pada pri temperaturama 4,5-4,7°C! Ovaj tjedan očekujemo promjenljivo razdoblje, naredna tri dana nastavak sjevernih strujanja, moguće oborine tijekom naredna dva dana (23.4/24.4.) i krajem tjedna (26.4). Jutra će biti s vrijednostima ne većim od 5°C, a nešto toplije vrijeme (21°-24°C) očekujemo tek narednog vikenda (28.4./29.4.)!

U takvim su toplinskim uvjetima su sredinom ovog mjeseca zabilježeni značajniji porasti mladica, koje su početkom ovog tjedna (22.4. 2024.) dosezale u nekih vinskih sorti 25-35 cm (npr. Muškat žuti, Chardonnay, Rizvanac, Rajnski rizling, Kerner i dr.), ali kod nekih vinskih sorti još su uvijek bile 5-10 cm (npr. Graševina, Sauvignon i dr.)!

VAŽNO: U prvoj polovici mjeseca travnja o.g. bilježili smo uvjete za primaran (skriveni) razvoj samo pepelnice (Erysiphe) bolesti vinove loze, dok zbog vjetrova i pada temperature zraka nisu još zabilježeni uvjeti za primaran razvoj: plamenjače (Plasmopara), crne pjegavosti (Phomopsis), sive plijesni (Botrytis), te crne truleži (Guignardia)!

Moguće nestabilno i svježije razdoblje (<10°C) sa oborinama u narednom razdoblju (23.4.-26.4.) još uvijek neće pogodovati razvoju plamenjače ili peronospore (Plasmopara), ali i nekih drugih bolesti: npr. skrivenom razvoju crne truleži grožđa (Guignardia)!

Ipak, preporučujemo planirati i nastaviti provoditi redovitu preventivnu zaštitu vinograda uz izbor pripravaka koji istovremeno daju zaštitu većeg broja gljivičnih bolesti vinove loze (npr. Phomopsis, Guignardia, Phoma, Botrytis) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Ovisno o izboru fungicida za suzbijanje plamenjače i pepelnice, te količini i rasporedu zabilježenih oborina, razmaci tretiranja vinograda iznose od 10 do najviše 12 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Količina i raspored oborina, te naknadi porast temperatura zraka, može utjecati na ranije primarne zaraze različitih uzročnika bolesti (simptomi vidljivi tek u cvatnji)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) je započeo letom prezimljujuće generacije početkom druge dekade ovog mjeseca (11.4. na lokalitetima Železna Gora i Sveti Urban). Pojavu žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) do jučerašnjeg dana nismo zabilježili! Usmjereno suzbijanje njihove prezimljujuće generacije krajem mjeseca travnja i u prvoj polovici mjeseca svibnja o.g. nije potrebno provoditi!

U nasadima jače oštećenim i/ili napadnutim lozinim grinjama šiškaricama (npr. ove sezone jače napadnute vinske sorte Graševina, Rajnski rizling, Pinot sivi  i dr.) moguće je koristiti folijarna gnojiva s naglašenim sadržajem amino– i huminskih kiselina. Isto vrijedi za položaje gdje su mladice proteklih dana oštećene niskim temperaturama! Važno: U pravilu se folijarno tretiranje vinograda (bio)gnojivima ne preporučuje istovremeno provoditi s pripravcima na osnovi teških metala, npr. Aluminij-fosetil (naročito ako su folijarna gnojiva bogata dušikom) i anorganskim spojevima, npr. sumpornim pripravcima u povišenim količinama. Također, ne miješati sumporne fungicide sa organskim meptil-dinokapom!

U mladim nasadima sadnje 2024. godine, nakon pojave prvih listića iz cjepova preporučujemo obavljati preventivnu zaštitu protiv lozinih grinja šiškarica, uz dodatak površinskih organskih i sumpornih fungicida registriranih za suzbijanje crne pjegavosti (vidi preporuke od 29.3. i 10.4. o.g.) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Prve mjere usmjerene kemijske zaštite vinograda ne preporučujemo provoditi metodom raspršivanja, već metodom prskanja (bez zračne struje ventilatora)!

Dodatna zaštita pčela: Cvatući podrast u višegodišnjim nasadima mora u trenutku tretiranja sredstvima opasnim za pčele biti pokošen. Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr