Obavijest vinogradarima

Vinogradarima savjetujemo ponoviti zaštitu protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola) i pepelnice(Uncinula necator).

Protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola) primijeniti jedan od fungicida: Polyram DF, Solofol, Delan PRO.

Pripravku Polyram DF registracija važi do 28.5.2024, krajnji rok za primjenu zaliha je 28.11.2024.

Protiv pepelnice(Uncinula necator)  primijeniti: Karathane gold, Chromosul 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfosul 80 DF, Cosavet DF, Sumpor SC-80.

Na nižim položajima i gdje se vide posljedice niskih temperatura primijeniti i aminokiseline zajedno sa fungicidima.

VAŽNA NAPOMENA :Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr