Obavijest ratarima

Upozoravamo proizvođače ozime pšenice da pšenica ulazi u fazu klasanja pa je potrebno izvršiti zaštitu uzročnika bolesti: paleži klasa ( Fusarium spp.), smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici), žuto smeđe pjegavosti (Pyrenophora tritici), žute hrđe,(Puccinia striiformis), pepelnice (Blumeria graminis). Primijeniti  jedan od fungicida: Elatus Era, Magnello, Priaxor EC, Amistar 250 SC, Caramba, Prosaro 250 EC, Folicur EW 250.

Proizvođače jarog ječma upućujemo na pregled njiva na  pojavnost pjega sive pjegavosti lista (Rinchosporium secalis) i  mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres).

Preporučujemo primjenu jednog od fungicida: Elatus Era, Amistar 250 SC, Prosaro 250 EC, Azaka, Zantara, Riza.

 Zbog oštećenja od niskih temperatura, savjetujemo i primjenu aminokiselina kao anti šok terapiju   zajedno sa fungicidima.

VAŽNA NAPOMENA :Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr