Obavijest proizvođačima soje

U tijeku je sjetva soje na području Virovitičko-podravske županije. Na vrijeme je potrebno pripremiti parcelu i odabrati herbicide dozvoljene za primjenu na soji nakon sjetve , a prije nicanja usjeva. Odabir parcele treba biti pametan s obzirom na prošlogodišnju predkulturu  ( kukuruz)  i korištene herbicide , jer neki od njih mogu uzrokovati zaostajanje soje u rastu u fazi klijanja i nicanja. Herbicidi koje primjenjujemo nakon sjetve a prije nicanja usjeva u soji je potrebno koristiti radi sporijeg nicanja, sjetvenog sklopa  i slabije sposobnosti za konkurenciju korovima, naročito širokolisnim višegodišnjim korovima (abutilon, ambrozija, loboda i oštrodlakavi šćir. i dr.). Izbor herbicida za suzbijanje širokolisnih korova je znatno ograničen. Što se tiče korovnih trava (uskolisnih korova) .

Što se tiče herbicida koji se koriste prije nicanja soje i korova, treba napomenuti da ne suzbijaju višegodišnje korovne vrste, zbog čega je potrebno korektivno tretiranje. Osim iznesenog, uspjeh zemljišnih herbicida ovisi o oborinama koje moraju uslijediti nakon primjene.

U slučaju veće količine oborina nakon primjene, na lakšim tlima mogu izazvati fitotoksična oštećenja mladih biljaka soje.

Jednogodišnji širokolisni korovi. Herbicidi se primjenjuju nakon sjetve a prije nicanja kulture i korova: – Sencor WG 70, Sencor SC 600, Metrex, Senat WG, Scorpio 70 WG, Metro, Mistral 70 WG, Centium 36 CS i drugi

Jednogodišnji uskolisni i djelomično širokolisni korovi (najčešće se kombiniraju s jednim iz gore prikazane skupine herbicida). Dual gold 960 EC, Efica 960 EC, Deflexo, Stomp Aqua, Deluge 960 EC, Frontier X2, Koban 600, Dost 330 EC, Pendus 330 EC, Sharpen 330,  i dr.

Soja koja je kod korisnika u AGRONET zahtjevu označena i prijavljena za GAEC 8. ne smiju se primjenjivati sredstva za zaštitu bilja (Provedbenom uredbom 2024/587 europska komisija je za 2024. godinu odobrila odstupanje za poštivanje GAEC-a 8 tako da se za uvjete poštivanja priznaju i površine zasijane postrnim usjevima i/ili usjevima koji fiksiraju dušik na 4% oraničnih površina inače predviđenih za neproizvodna obilježja).

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !Voditi redovito obrazac (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022).

                                                                                                                         Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                                                   e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr