Obavijest proizvođačima ozime pšenice, ječma i pšenoraži

Preporuka je,  izvršiti  zaštitu ozimih žitarica. Na području Virovitičko-podravske ozime žitarica su u fazi zastavice, a ranije sorte ječma i pšenice, u početku klasanja. Bolesti koje se mogu javiti na žitaricama su smeđa pjegavost (Septoria), žuto smeđa pjegavost (Pyrenophora tritici) i žuta hrđa (Puccinia striiformis). U početku cvatnje potrebno je provesti zaštitu klasa žitarica protiv gljivica uzročnika bolesti iz roda Puccinia, Fsarium, Septoria i drugih mogućih uzročnika. Najjače zaraze gljivicama su u vrijeme cvatnje  ako pada kiša. Potrebno pratiti razvoj usjeva i provesti tretiranje u potrebnom momentu!

Neki od fungicida dozvoljeni za tu namjenu: Retengo, Amistar gold, Falcon forte, Elatus plus, Caramba, Delaro forte i drugi dozvoljeni  registrirani na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

Također je preporuka da se izvrši pregled usjeva  i po pojavi izvrši suzbijanje žitnog balca. Suzbijanje se vrši nekim od registriranih insekticida dozvoljenih na stranici  https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb  (rezistentnost na određene djelatne tvari provjeriti na https://rezistentnost-szb.hr/stetnici/agronomija/zitni-balac ).

Upućujem na novi  Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 (15.04.2022): obveza vođenja evidencija i čuvanja računa za kupljene pesticide na razdoblje od 3 godine, te dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača-ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

 e-mail :Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr