Obavijest proizvođačima koštićavog voća

S obzirom da nas idućih nekoliko dana očekuje nestabilno vrijeme sa mogučnošću oborina, preporučujemo provesti zaštitu protiv uzročnika bolesti šupljikavosti lista ( Stigmina carpophilla), kozičavosti lista ( Blumeriella jaapii) i narančaste pjegavosti( Polystigma rubrum) sa jednim od pripravaka koji su registrirani za tu namjenu :

Delan 700 WDG ( marelica,breskva, nektarina-šupljikavost , pjegavost lišća i sušenje pupova; trešnja- šupljikavost, kozičavost)

Captan WP 50(  koštićavo voće šupljikavost, narančasta pjegavost), Merpan 80 WDG(marelica, višnja šupljikavost), Kastor( koštićavo voće šupljikavost, šljiva narančasta pjegavost)

Futura 50 WP-šljiva- narančasta pjegavost

Syllit 544 SC, Chromodin-trešnja, višnja-kozičavost

Luna experience-višnja- kozičavost lista

Potrebno je i izvršiti  pregled nasada na prisustvo lisnih ušiju, te prema potrebi provesti zaštitu sa jednim od pripravaka: Teppeki 500 WG ( breskva, šljiva)); Pirimor 50 WG ( breskva, višnja, šljiva);i dr.

 

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

                                                                                Dipl ing. Agr. Zrinka Krpan

                                                                               E-mail: zrinka.krpan@mps.hr