Obavijest proizvođačima jabuke

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka proteklo je 7 dana. Agroklimatske stanice zabilježile su kišu tijekom 16. i 17. travnja u količini od 10 do 20 litara po kvadratnom metru. Iako je u tom periodu došlo do značajnog zahlađenja, zbog dugog perioda vlaženja lisne mase ostvareni su uvjeti za slabu do srednje jaku infekciju uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Prognostičari najavljuju novo kišovito razdoblje koje počinje tijekom vikenda.

 

Voćarima preporučamo da obave zaštitu primjenom sistemičnih fungicida na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus).  Radi produžetka preventivnog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja osnovi aktivne tvari ditianon  (Delan 700 WDG, Envita, Delan PRO, Alcoban, Dynamo)  ili pripravak na bazi kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor ili Scab 80 WG)i li pripravak na bazi metirama (Polyram).

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

  1. mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr