Obavijest vinogradarima

S obzirom na najavljene oborine koje će pogodovati infekciji i razvoju bolesti crne pjegavosti vinove loze (Phomopsis viticola), za zaštitu mladih listića moguće je upotrijebiti jedan od pripravak – SOLOFOL, POLYRAM DF (registracija vrijedi do 28.05.2024.g.), DELAN PRO, kojima je moguće dodati sumporne pripravke radi smanjenja populacije štetnih grinja (akarinoza, erinoza) i preventivnog djelovanja na uzročnika pepelnice (Erysiphe necator) https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

A na lokalitetima gdje je vinova loza u razvojnom stadiju intenzivnog porasta listova i mladica potrebno je provesti zaštitu od plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), za čiju pojavu i razvoj vrijedi pravilo „ 3 x 10 “, a to znači da je srednja dnevna temperatura zraka oko 10 °C, da tijekom dva do tri dana padne više od 10 mm kiše dnevno, te je mladica veća od 10 cm. Zaštitu od plamenjače provesti jednim od pripravaka: MIKAL PREMIUM, POLYRAM DF (registracija vrijedi 28.05.2024.g.), PERGADO F, MIKAL FLASH, SOLOFOL, UNIVERSALIS.

Zaštitu od pepelnice moguće je napraviti jednim od pripravaka: STROBY, DOMARK 40 ME, NATIVO 75 WG, TALENDO, COLLIS I dr.

 Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

 Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja te propisno zbrinuti ambalažu

 

Srećko Bošković mag.ing.agr.

srecko.boskovic@mps.hr