Obavijest poljoprivrednim proizvođačima koštičavog voća

Kod koštičavog voća cvatnja je završila. Prognoz za slijedećih nekoliko dana predviđa mogućnost pojave oborina kao i pad temperatura .Povišena vlaga   pogoduje pojavi i razvoju bolesti na koštičavom voću: šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), pjegavosti lista (Venturia carpophila) , sušenje pupova (Fusicoccum amygdali) ,kozičavosti (Blumeriella jaapii).

Zbog svega navedenog potrebno je provoditi tretiranja  prije navedenih oborina protiv gore navedenih bolesti.

Za preventivno suzbijanje ove bolesti mogu se koristiti neki od slijedećih fungicida:

Aktivna tvar Pripravak Kultura Bolest
Ditianon Delan 700 WDG marelica, breskva, nektarina

 

trešnja

šupljikavost, pjegavost lišća i sušenje pupova

šupljikavost,kozičavost, uvijenost lista

Kaptan Captan WP 50

 

Merpan 80 WDG

Kastor

 

 

Koštičavo voće,višnja iza berbe

 

Marelica,višnja

Šljiva,višnja

 

šupljikavost,narančasta pjegavost šljive

šupljikavost

narančasta plegavost šljive,

šupljikavost

Folpet Futura 50 WP       šljiva narančasta pjegavost, hrđe
Dodin Syllit 544 SC

Chromodin S-65

  trešnja,višnja,breskva,nektarina

trešnja,višnja,breskva

kozičavost i uvijenost lista

kozičavost

Fluopiram,

tebukonazol

 

Luna experience

 

višnja

 

kozičavost

Kod sorata  breskve i nektarine  koje su osjetljive na pepelnicu  (Sphaerotheca pannosa) , moguće  je preventivno  tretiranje nekim od pripravaka (ovisno o dozvoli):  Nativo 75 WG, Revyona, Luna experience ,  Kantarel , ili nekim od pripravaka na bazi sumpora prema dozvoli.

U nasadima breskve i nektarine prati se let breskvinog moljca (Anarsia lineatella)   i breskvinog savijača ( Cydia molesta ) kao i let i odlaganje jaja kod šljivinog savijača (Cydia funebrana) .Kod obje vrste savijača još prošli tjedan zabilježili smo kritičan broj.

Pratiti i pojavu lisnih ušiju jer uočena pojava nekih vrsta na šljivi, trešni i višnji.

Potrebno je izvršiti pregled , kritičan broj je pojava   5 kolonija na 100 pregledanih izbojaka.

Suzbijanje možete provesti nekim od slijedećih pripravaka:

Koštičavo voće: Mospilan 20 SP

Breskva i šljiva: Teppeki 500 WG

Breskva, nektarina, marelica, šljiva, trešnja: Movento

Šljiva, breskva, nektarina, višnja: Pirimor 50 WG  i dr.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

            

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr