Obavijest proizvođačima kukuruza šećerca

Vrijeme je sjetve kukuruza šećerca. Ovisno o mogućnostima i izboru parcele potrebno je izvršiti suzbijanje korova na parceli jer su korovi konkurencija biljkama za vodu, hranjiva i životni prostor . kritično razdoblje zakorovljenosti u kukuruzu je stadija 2-4 pa sve do 10-12 listova jer je tada sporiji vegetativni  porast kukuruza i korovi ga lako nadvladaju. Izbor registriranih herbicida i vrijeme primjene ;

PEAK 75 WG jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi (Optimalno vrijeme primjene je od faze dva razvijena lista do faze 8 razvijenih listova)

LENTAGRAN 45 WP (jednogodišnji širokolisni korovi, primjena nakon nicanja, preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka ),

SHARPEN 330 EC (Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi, primjena nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza (pre-em) ili nakon nicanja do stadija razvoja 4 lista kukuruza  ),

PENDUS 330 EC (Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi, primjena nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza (pre-em) ili nakon nicanja do stadija razvoja 4 lista kukuruza  ),

LAUDIS WG (Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi 2-8 lista),

LAUDIS (Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi kad su razvijena 2-8 lista).

STARSHIP (jednogodišnji širokolisni i neki jednogodišnji uskolisni korovi-jednokratno primjenom nakon sjetve, a prije nicanja usjeva  ili nakon nicanja usjeva (post-em) do stadija razvijenih devet listova kukuruza; dvokratno (split aplikacija) primjenom nakon sjetve, a prije nicanja usjeva (pre-em), ili nakon nicanja usjeva (post-em) do stadija razvijenih devet listova kukuruza).

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/22).

 

                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                                   e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr