Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Prognostičari od sredine tjedna najavljuju duži kišni period, a takvo kišovito i nestabilno vrijeme omogućuje razvoj bolesti lista i ploda u voćnjacima koštičavog voća.

Za zaštitu od infekcije uzročnikom šupljikavosti lista (Stigmina carpophila). na koštičavom voću (osim višnje!) mogu se koristiti pripravci na osnovi kaptana (Captan WP 50, Kastor), na trešnji, breskvi i nektarini se može koristiti i Delan 700 WDG, a na višnji i marelici dozvolu ima Merpan 80 WDG.

Za zaštitu breskve od pepelnice mogu se koristiti Luna Experience, Nativo 75 WG, Revyona i drugi registrirani pripravci.

 Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnji se mogu koristiti Chromodin S-65, Syllit 544 SC i Luna Expirience, dok su na trešnji dozvoljeni Chromodin S-65, Syllit 544 SC i Delan 700 WDG. Za višnje i trešnje koje još cvatu preporučamo pripravak  Luna Expirience koji daje zaštitu i od paleži cvijeta.

Za zaštitu šljive od narančaste pjegavosti dozvoljeni su Futura 50 WP i Kastor.

U nasadima koštičavog voća potrebno je pratiti populaciju lisnih uši te prema potrebi nakon cvatnje obaviti tretiranje. Za suzbijanje lisnih uši dozvoljeni su insekticidi:

-na višnji: Pirimor 50 WG i Mospilan 20 SG,

-na breskvi: Pirimor 50 WG, Movento, Teppeki 500 WG i Mospilan 20 SG,

na trešnji i nektarini: Movento i Mospilan 20 SG,

-na šljivi Mospilan 20 SG, Movento, Teppeki 500 WG  i Pirimor 50 WG.

 Zaštitu voćnjaka insekticidima obavite u večernjim satima kada pčele ne lete. Prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje (npr. maslačak, mrtva kopriva) te o primjeni insekticida opasnog za pčele obavijestite najbližu udrugu pčelara!

 Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr