Obavijest proizvođačima jagoda

Tijekom cvatnje jagoda traje najosjetljivije razdoblje za moguće zaraze uzročnikom sive plijesni (Botrytis cinerea) i antraknoze (Colletotrichum spp.), bolesti koja se sve češće javlja na našem području.

Siva plijesan jagode veći problem predstavlja u uzgoju na otvorenom tijekom kišovitog razdoblja, no njena je pojava česta i u nedovoljno provjetravanim plastenicima. Preventivna zaštita od sive plijesni jagode provodi se na početku cvatnje, u punoj cvatnji (50% otvorenih cvjetova), u završetku cvatnje i početku zametanja plodova te u vrijeme početka zriobe, uz nužno pridržavanje propisane karence.

Dopuštenje za primjenu na jagodi imaju pripravci: Pyrus 400 SC, Teldor SC 500, Signum, Scala i Geoxe  (karenca 3 dana), Switch 62,5 WG ( karenca7 dana) te mikrobiološki fungicidi Serifel, Polyversum i Serenade Aso (bez karence)

Od navedenih pripravaka postrano djelovanje na antraknozu jagode imaju Signum i Switch 62,5 WG.

Osim kemijskih mjera zaštite važno je i mehanički uklanjati zaražene cvjetove i plodove.

Pepelnica jagode (Podosphaera aphanis) češće se javlja u zaštićenim prostorima (plastenici, tuneli), a za zaštitu su registrirani neki pripravci kraće karence Karathane Gold, Sercadis Plus, Ortiva, Quadris, Zakeo, Zaftra, Zato 50 WG (karenca 3 dana), te mikrobiološki fungicidi Sonata i Taegro(karenca 1 dan) i Serenade Aso (bez karence).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr