Obavijest vinogradarima

Iznadprosječne temperature zraka početkom travnja pogodovali su početnom rastu vinove loze. Toplo vrijeme pogoduje jačanju infektivnog potencijala pepelnicom vinove loze (Erysiphe necator). Vinogradarima preporučujemo primjenu fungicida na bazi sumpora.

Nove oborine najavljene početkom tjedna  pogodovat će razvoju fomopsisa ili crne pjegavosti (Phomopsis viticola), a za zaštitu iste primjeniti  kontaktne fungicide: Delan PRO, Polyram DF *ili Solofol, te Universalis (djeluje na pepelnicu, crnu pjegavosti i peronosporu vinove loze).

* Polyram-u registracija važi do 28.5.2024., a krajnji rok za primjenu zaliha je 28.11.2024. godine.

Navedeni pripravci preventivno suzbijaju plamenjaču vinove loze (Plasmopara viticola), čije prve infekcije mogu nastati nakon kiše u količini većoj od 10 l/m2.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

 

 

                                                                                                                      Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                       Vesna.bradic@mps.hr