Obavijest vinogradarima

Nasade vinove loze na početku vegetacije zaštititi protiv bolesti crne pjegavosti (Phomopsis viticola). Kako se najavljuju oborine u slijedećim danima bilo bi dobro obaviti zaštitu.

Pripravci koji se mogu koristiti kad se već počnu pojavljivati listići su Polyram DF, Delan Pro i drugi.

Tamo gdje je proteklih godina bilo problema sa pepelnicom mogu se primijeniti pripravci na bazi sumpora koji se u povišenim koncentracijama koriste i protiv grinja (uzročnika akarinoze i erinoze).

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom te paziti na preporučene doze i koncentracije i vrijeme primjene (kod pripravaka na bazi sumpora- temperatura zraka !) kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku vegetacije. Sve korištene pripravke upisati u evidenciju. Ambalažu zbrinuti na propisani način. Ukoliko je istekla valjanost iskaznice za kupovinu i primjenu SZB produžiti joj rok.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je to učiniti jer je propisani zakonski rok već prošao.

Kod primjene i pripreme preparata koristiti propisanu zaštitnu opremu.

Sve nejasnoće i dodatne informacije proizvođači mogu provjeriti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/ ).

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr