Zbrinjavanje prazne ambalaže SZB za 2024.

Svim korisnicima sredstava za zaštitu bilja donosimo novi raspored zbrinjavanja prazne ambalaže sredstava za zaštitu bilja za 2024.

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroavant, Agronom, Albaugh TKI* (Pinus Agro), Agrozov, BASF Croatia, Bayer Crop Science* (Monsanto), Certis Belchim HR* (Orchem), Chromos Agro, Corteva Agriscience* (Dow AgroSciences), Euroazijski pesticidi, Nufarm, Florel, Novag Agrochemicals* (Genera), Stockton, Syngenta Agro.

 

* Kod pojedinih tvrtki je došlo do pripajanja ili promjene naziva, te je u zagradi naveden prijašnji naziv, budući da se na tržištu i dalje može naći ambalaža s prijašnjim nazivom tvrtke, a koja se prihvaća u sklopu projekta.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih distributera i proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr. ambalaža od mineralnih gnojiva) se ne prihvaća.

Akcija sakupljanja ambalažnog otpada organizira se za poljoprivredna gospodarstva (pravne osobe, OPG) koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz ispravnog zbrinjavanja prazne ambalaže sredstava za zaštitu bilja sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 (15.4.2022).

Na navedenim punktovima može se predati prazna ambalaža i dobiti od tvrtke C.I.A.K. d.o.o. ovjereni prateći list. Prateći list potrebno je čuvati za slučaj inspekcijskog nadzora.

Dokument možete preuzeti i na poveznici (kliknite ovdje), a popis je i ispod:

Istarska županija

15.04.2024.

Finida bb (dvorište 6. maj) Umag 09.00 – 11.00
Brtonigla Nova Vas Brtonigla 12.00 – 14.00

 

Istarska županija

19.04.2024.

Parkiralište ispred B-voda d.o.o. Sveti Ivan 6 Buzet 09.00 – 10.30
Parkiralište iza doma Josip Daus Cerovlje 12 Cerovlje 12.00 – 14.00

 

Istarska županija

23.04.2024.

Sajmište Višnjan Višnjan 09.00 – 11.00
POVRĆE VITASOVIĆ d.o.o. Šišanska cesta 124 Pula 13.00 – 14.30

 

 

 

Primorsko – goranska županija

26.04.2024.

Poljoapoteka Cortina Novo naselje Mravinci bb Čavle 09.00 – 10.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

29.04.2024.

PZ Napredak K. Tomislava 40 Gradište 09.00 – 11.00

Istarska županija

30.04.2024.

Trg Pićan Pićan 60 Pićan 09.00 – 11.00

 

Brodsko – posavska županija

02.05. 2024.

PPK d.o.o. Nova Gradiška Kralja Dmitra Zvonimira 292 Nova Gradiška 09.00 – 13.00

 

Brodsko – posavska županija

03.05.2024.

Agronom d.o.o. J. Kozarca 12 Bukovlje 09.00 – 11.00

 

Brodsko – posavska županija

08.05.2024.

Gratis – commerce d.o.o. Bebrina 81 Bebrina 08.30 – 10.00
Gratis – commerce d.o.o. Gornja Bebrina 67 Ruščica 11.00 – 13.00

 

Požeško – slavonska županija

09.05.2024.

Kutjevo d.d. Trg Graševine 2 Kutjevo 08.00 – 11.00
Kutjevo d.d. Trg Vilima Korajca 13 Kaptol 11.30 – 13.30

 

Požeško – slavonska županija

14.05.2024.

Kod autobusnog stajališta – Restoran Buba Trg Zrinskih i Frankopana Pleternica 08.00 – 10.30
Komunalno društvo Kralja Tomislava 56e Čaglin 11.30 – 13.00

 

Požeško – slavonska županija

21.05.2024.

Agronom d.o.o. Voćarska bb, Završje Brestovac 09.00 – 12.00

 

 

 

 

Karlovačka županija

24.05.2024.

Bublić Commerce d.o.o. Ul. Dr. Vlatka Mačeka 26c Karlovac 08.00 – 10.00
Gavranović d.o.o. Mali Erjavec 4 Mali Erjavec 11.00 – 12.00
Vinski podrum Vrbanek Obrež Vivodinski 1 Vivodina 13.00 – 15.00

 

Brodsko – posavska županija

29.05.2024.

Braniteljska zadruga Kobaš Kloštarska 6 Slavonski Kobaš 09.00 – 11.00

Karlovačka županija

31.05.2024.

Autobusna stanica kod crkve sv. Antuna Duga Resa 08.00 – 10.00

 

Brodsko – posavska županija

31.05.2024.

Udruga vinogradara i voćara Matije Gupca (Hrvatski  pučki dom) Staro Petrovo Selo 10.00 – 12.00

 

Osječko baranjska županija

05.06.2024.

Općina Gorjani Kula 1 Gorjani 09.00 – 12.00

 

Ličko – senjska županija

07.06.2024.

Madig – Mrežnica d.o.o. Kralja Zvonimira 131 Otočac 08.00 – 10.00
Poljopromet d.o.o. Lički Osik 81 (Stari) Lički Osik (Stari) 11.00 – 13.00

 

Zadarska županija

07.06.2024.

Kod Poljoljekarne Klarići 60 Stankovci 09.00 – 11.00

 

Karlovačka županija

10.06.2024.

Madig – Mrežnica d.o.o. Salopek Selo 2 Ogulin 08.00 – 10.00

 

Karlovačka županija

12.06.2024.

Parkiralište NK Josipdol Karlovačka 6a Josipdol 08.00 – 10.00
Benzinska postaja Plaški (preko puta) Plitvička cesta Plaški 11.00 – 12.30

 

 

Zadarska županija

14.06.2024.

Parking kod velikog nogometnog igrališta Ulica Josipa bana Jelačića 11 Poličnik 10.00 – 12.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

17.06.2024.

Agro Tovarnik Rusinjska b.b. Mikluševci 09.00 – 11.00

 

 

 

 

Požeško – slavonska županija

21.06.2024.

Lipkom d.o.o. I. Mažuranića 81 Lipik 09.00 – 11.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija

24.06.2024.

P.Z. Štefanje Štefanje 84 a Štefanje 08.00 – 10.00

 

Osječko – baranjska županija

25.06.2024.

ATAR d.o.o. I. L. Ribara 25 Beničanci 09.00 – 11.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija

26.06.2024.

DVD u Gudovcu Gudovac 41 Gudovac 08.00 – 10.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija

28.06.2024.

Šnajder d.o.o. Bilogorska 74 Kapela 08.00 – 11.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija

01.07.2024.

Sajmište u Garešnici Ulica Petra Svačića Garešnica 08.00 – 11.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija

03.07.2024.

Sima-agro d.o.o. Donji Sređani  47 Dežanovac 08.00 – 10.00

 

Sisačko – moslavačka županija

05.07.2024.

ABUNDAN d.o.o. Sv. Mihovila 19 Velika Ludina 08.00 – 11.00

 

Sisačko – moslavačka županija

08.07.2024.

Kod Društvenog doma Radićeva ulica Kutina 08.00 – 11.00
Sajmišna ulica kod Veterinarske ambulante Lipovljani 12.00 – 14.00

 

Sisačko – moslavačka županija

10.07.2024.

Komunalac Glina d.o.o. Jukinačka 104 Glina 08.00 – 11.00
PZ Prvča Barice Rapić 1a Sisak 12.30 – 16.00

Sisačko – moslavačka županija

12.07.2024.

Sajmište Popovača Moslavačka 12 Popovača 08.00 – 11.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija

15.07.2024.

Parkiralište kod Općine Šandrovac Bjelovarska 6 Šandrovac 08.00 – 11.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija

17.07.2024.

Sajmište Početak Bjelovarske ulice Veliki Grđevac 08.00 – 11.00

 

Osječko baranjska županija

18.07.2024.

Dvorište komunalnog društva Kolodvorska 1 Koritna 09.00 – 11.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija

19.07.2024.

DARKOM d.o.o. – Reciklažno dvorište Josipa Kozarca 23 Daruvar 08.00 – 11.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija

22.07.2024.

Sajmište Sv. Andrije bb Čazma 08.00 – 11.00

 

Sisačko – moslavačka županija

24.07.2024.

Prostor stočnog sajma u Sunji Sajmište bb Sunja 08.00 – 11.00

 

Osječko – baranjska županija

25.07.2024.

Kooperacija Drenje Gajeva 35 Drenje 10.00 – 12.00

 

Dubrovačko – neretvanska županija

25.07.2024.

Poljoprivredna zadruga Putniković Putniković 7 Putniković 10.00 – 12.00

 

Požeško – slavonska županija

26.07.2024.

PZ Prvča Pavla Radića 44 Požega 10.00 – 11.00

 

 

 

 

Dubrovačko – neretvanska županija

01.08.2024.

ATTS d.o.o. Gruda 3 (kod Tommy-a) Gruda 10.00 – 12.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

02.08.2024.

Trgovački obrt Tina I. G. Kovačića 106 Ilok 09.00 – 12.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

07.08.2024.

Agro Tovarnik Vl. Ivana Burika 34 Tovarnik 09.00 – 11.30

 

Vukovarsko – srijemska županija

08.08.2024.

PZ Napredak Strossmayerova b.b. Babina Greda 09.00 – 10.00
PZ Napredak Velika Cerna 147 Cerna 11.00 – 13.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

14.08.2024.

CEZAREJA d.o.o. Soljanska 56 Drenovci 09.00 – 13.00

 

Zadarska županija

16.08.2024.

Maslinik OPG Ivan Atelj 200 m južno od rampe za utovar grožđa,            Parcela Vickouša Zagrad, Nadin 08.00 – 10.00

 

Brodsko – posavska županija

19.08.2024.

Ruris Agro d.o.o. Zagrebačka 146 Gundinci 09.00 – 12.00

 

 

Splitsko – dalmatinska županija

19.08.2024.

Poljoapoteka Hipodrom Put Piketa 24 Sinj 09.00 – 11.00

 

Osječko – baranjska županija

21.08.2024.

PZ Topolje Republike 50 Topolje 08.30 – 10.00
Dom Kulture V. Nazora 32 Popovac 11.00 – 12.00

 

 

 

Dubrovačko – neretvanska županija

21.08.2024.

Poljopromet d.o.o. Jasenska bb Opuzen 10.00 – 13.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

22.08.2024.

CEZAREJA d.o.o. Skorotinci 8 Otok

Industrijska zona

09.00 – 12.00

 

Virovitičko – podravska županija

23.08.2024.

Agrimex d.o.o. Detkovac 19 Detkovac 09.00 – 11.00

 

Splitsko – dalmatinska županija

23.08.2024.

Poljopromet d.o.o. Glavina Donja 373 Imotski 08.00 – 10.00

 

Osječko – baranjska županija

26.08.2024.

Općina Kneževi Vinogradi Vaga prema Kotlini Kneževi Vinogadi 09.00 – 11.00

 

Primorsko – goranska županija

27.08.2024.

P.Z. VRBNIK Namori 2 Vrbnik 10.00 – 12.00

 

Brodsko – posavska županija

28.08.2024.

Stočna pijaca Nova Kapela 10.00 – 12.00

 

Splitsko – dalmatinska županija

28.08.2024.

Ispred pogona bivše tvrtke KRAH Fra Ivana Rozića 23 Vrgorac 09.00 – 11.00

 

Osječko – baranjska županija

29.08.2024.

Agrar T.P.P. (Habada) Kralja Tomislava bb Selci Đakovački 08.30 – 10.00
Europlantaže d.d. Trg 2 Brođanci 11.30 – 12.30

 

Virovitičko – podravska županija

29.08.2024.

Slatina kom d.o.o. Trg Ruđera Boškovića (stara tržnica) Slatina 08.00 – 11.00

 

 

Krapinsko – zagorska županija

30.08.2024.

Trgocentar d.o.o. Trg Sv. Jurja 8 Desinić 08.00 – 10.00

 

Virovitičko – podravska županija

02.09.2024.

Reciklažno dvorište Industrijska zona, Rakitka 2 Kladare 08.00 – 11.00

 

Virovitičko – podravska županija

04.09.2024.

PP Orahovica d.d. – Gutmanovci Zakov gaj Gutmanovci 08.30 – 12.00
PP Orahovica d.d. Zdenci b.b. Zdenci 13.00 – 14.30

 

Zagrebačka županija

05.09.2024.

Parkiralište gradskog stadiona Celine 8 Vrbovec   08.00 – 11.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

06.09.2024.

Prostor kod sportske dvorane – Ivankovo Bošnjaci 10 Ivankovo 10.00 – 12.00

 

Zagrebačka županija

06.09.2024.

Sajmište u Dubravi „Dudnjak“ Radnička ulica bb Dubrava Vrbovečka   08.00 – 11.00

 

Zagrebačka županija

09.09.2024.

Poljoapoteka Jakopović Lipovec Lonjski 17 Lipovec Lonjski

Kloštar Ivanić

08.00 – 11.00

 

 

Krapinsko – zagorska županija

10.09.2024.

Micak d.o.o. Kolodvorska 47a Marija Bistrica 08.00 – 10.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

10.09.2024.

PZ Bogdanovci Rudina krčevine 1 Bogdanovci 09.00 – 11.00

 

Zagrebačka županija

11.09.2024.

Cipro d.o.o. Josipa Predavca 10 Dugo Selo 08.00 – 10.00
Sajmište Pisarovina Karlovačka 8A Pisarovina 11.30 – 13.30

Šibensko – kninska županija

13.09.2024.

PZ Primošten Burnji (skladište) Draga 6 Primošten Burnji 10.00 – 11.30
DRNIŠKI VINOGRADAR d.o.o.     (Dalmacija vino Split d.o.o.) I. Meštrovića 38

(lokacija Cecela)

Drniš 13.00 – 15.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

13.09.2024.

Ruris Agro d.o.o. Strosmajerova 61 Bošnjaci 09.00 – 10.30
PZ Napredak V.Nazora 8 Bošnjaci 11.00 – 12.00

 

Zagrebačka županija i Grad Zagreb

16.09.2024.

Ispred Društvenog doma Vukovina Stara cesta 14 Vukovina 08.00 – 10.00
DVD Odranski Obrež (plato ispred) Obreška cesta 119 Odranski Obrež 10.30 – 12.00

 

Zagrebačka županija i Grad Zagreb

18.09.2024.

Poljoapoteka Papiga Črećan 10 b Sv. Ivan Zelina 08.00 – 11.00
Veterinarska ambulanta u Belovaru Varaždinska 55 Belovar 11.30 – 12.30

 

Zagrebačka županija

20.09.2024.

Penić-promet Krašić 96 Krašić 10.30 – 12.00

 

Zagrebačka županija

23.09.2024.

Agronom d.o.o. Ulica 65. bataljuna ZNG 48 Ivanić Grad   08.00 – 11.00

 

Varaždinska županija

25.09.2024.

Amting d.o.o. Kolarova 2 Veliki Bukovec 08.00 – 10.00

 

Varaždinska županija

27.09.2024.

Poljodom d.o.o. Gospodarska 2 Ivanec 08.00 – 11.00

 

Varaždinska županija

30.09.2024.

PZ Prvča Kolodvorska 12 Jalžabet 08.00 – 10.00

 

Varaždinska županija

02.10.2024.

Sakupljalište repe (repodrom) Stjepana Radića 1 Vidovec 08.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija

04.10.2024.

Agronom d.o.o. Trg Tomislava Bardeka 17 Sokolovac 08.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija

08.10.2024.

Agronom d.o.o. Trg Matije Gupca 2 Novigrad  Podravski 08.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija

10.10.2024.

Gola – općinsko skladište A. Šenoe Gola 08.00 – 12.00

 

Osječko – baranjska županija

11.10.2024.

Općina Podravska Moslavina J.J. Strossmayera 150 Podravska Moslavina 09.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija

15.10.2024.

Parkiralište ispred DVD-a Sv.Petar Orehovec 131 Sv.Petar Orehovec 08.00 – 11.00

 

Bjelovarsko – bilogorska županija

17.10.2024.

Prostor tržnice Ulica 77. Samostalnog bataljuna ZNG-a 19 Grubišno Polje 08.00 – 11.00

 

 

Koprivničko – križevačka županija

21.10.2024.

Lenagro d.o.o. Palih boraca 1 Đelekovec 08.00 – 11.00

 

Varaždinska županija

24.10.2024.

Poljocentar d.o.o. Međimurska 30 Varaždin 08.00 – 10.00

 

Varaždinska županija

28.10.2024.

Poljodom d.o.o. Vladimira Nazora 26 Vinica 08.00 – 10.00

 

 

 

Međimurska županija

30.10.2024.

Tvornica stočne hrane d.d. Poljoprivredna ljekarna i otkupna stanica GRAMA Kolodvorska 74 Donji Kraljevec 08.00 – 12.00

 

Međimurska županija

04.11.2024.

Tvornica stočne hrane d.d. Poljoprivredna ljekarna i otkupna stanica GRAMA Sajmišna 1 Kotoriba 08.00 – 11.00

 

Međimurska županija

06.11.2024.

Kocen Agro d.o.o. Štrigova 76 Štrigova 08.00 – 11.00

 

Međimurska županija

08.11.2024.

Agromartin d.o.o. Čakovečka bb Sv.Martin na Muri 08.00 – 10.00

 

Međimurska županija

12.11.2024.

Dodlek – Agro d.o.o. Lipovke 6 Belica 08.00 – 11.00

 

Međimurska županija

19.11.2024.

Poljoposavec d.o.o. Matije Gupca 5a Dunjkovec 08.00 – 10.00

 

 

 

 

Koprivničko – križevačka županija

21.11.2024.

Reciklažno dvorište Hrvatske državnosti 94 Herešin, Koprivnica 08.00 – 12.00

 

Koprivničko – križevačka županija

25.11.2024.

Industrijska zona Čret Kod skretanja za Lemeš Križevački Križevci 08.00 – 12.00

 

Koprivničko – križevačka županija

27.11.2024.

Agronom d.o.o. Kolodvorska 19 Đurđevac 08.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija

29.11.2024.

Sajmište Sveti Ivan Žabno Zagrebačka bb Sveti Ivan Žabno 08.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija

03.12.2024.

Sajmište Gornja Rijeka Novoselska ulica 15 Gornja Rijeka 08.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija

05.12.2024.

Sajmište Kolodvorska bb Virje 08.00 – 11.00

 

Koprivničko – križevačka županija

09.12.2024.

Parkiralište ispred zgrade Općine Kalnik Trg Stjepana Radića 5 Kalnik 08.00 – 11.00