Obavijest proizvođačima zimskog i proljetnog luka

Već sredinom mjeseca veljače (15.2. o.g.) upućena je preporuka proizvođačima zimskog luka, poriluka i češnjaka o preventivnim mjerama zaštite usjeva. Razlikujemo uzgoj luka kratkog i dugog dana (zimski i proljetni), od koji se obje vrste mogu saditi lučicama ili sijati sjeme! Budući je zima 2023./24. na području Međimurske županije, mjereno od početka studenog do kraja veljače bila +2,7°C toplija od očekivanih vrijednosti, a količina oborina je u istom razdoblju tek nešto veća količina od očekivanog prosjeka (izmjereno 177,1 mm a očekujemo 157,2 mm): uvjeti za razvoj zimskog luka u većem su dijelu bili optimalni (izuzev u zadnjoj dekadi mjeseca siječnja o.g., kada je za zimski luk bilo nepovoljno razdoblje zbog niskih negativnih temperatura bez snježnog pokrivača)!

Nakon nešto svježeg razdoblja početkom drugog tjedna ovog mjeseca (07.3.-12.3.), ponovno je posljednjih pet dana značajno toplije od očekivanja s najvišim temperaturama zraka 16,2°-19,6°C! Manje količine oborina moguće su tijekom današnje večeri i sutrašnjeg jutra (1-1,5 mm). Sredinom tjedna je moguć jutarnji mraz., ali će dnevne temperature uglavnom biti u rasponu 13-16°C!

U takvim uvjetima vlaga zemljišta nadalje pada, te od u posljednjih šest dana sa 39,3 % smanjena na 33,8 % (na dubini 7 cm)! Pritom temperature tla na dubini 7 cm rastu, te su vrijednosti posljednjih šest dana s 8,9° povećane na 11,8°C.

Zbog tako zabilježenih uvjeta temperature i vlažnosti tla, na većini planiranih površina sjetva i sadnja lučica usjeva luka dugog dana (proljetni luk) je obavljena već prije prošlotjednih oborina ili se planira ovog tjedna!

Suzbijanja korova u usjevima luka dugog dana (proljetni luk)!

Vlažnost zemljišta je optimalna za klijanje i nicanje usjeva luka, ali jutra sredinom ovog tjedna ponovno ostaju svježa (20.3.) (moguće s negativnim vrijednostima), pa proizvođači usjeva luka dugog dana izravno iz sjemena (proljetni luk) tek neposredno prije nicanja usjeva moraju planirati preventivno suzbijanje korova zemljišnim herbicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Proteklih su godina s hrvatskog tržišta povučeni iz primjene neki selektivni herbicidi (npr. bromoksinil, linuron) kojima su uspješno naknadno (postem) suzbijani dominantni širokolisni korovi u usjevima luka (npr. Chenpodium, Polygonum, Amaranthus, Ambrosia, Galinsoga i dr.)!

VAŽNO: Selektivnost većine herbicida je značajno manja u usjevima luka uzgajanim iz sjemena, nego pri uzgoju luka iz lučice! Pri uzgoju luka izravno iz sjemena praksa uspješno koristi iskustva višekratne primjene smanjene količine selektivnih herbicida (prilagođeno razvojnom stadiju usjeva), uz smanjeni utrošak škropiva!

Stoga prema dominantnim korovima na parcelama luka, a prema propisanim ograničenjima dopuštenih herbicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) preporučujemo provoditi njihovo redovito i višekratno suzbijanje (pre-em i post-em).

Kontrola bolesti i štetnika u usjevima luka kratkog dana (zimski luk)!

Uz očekivane količine oborina u prvom dijelu zime 2023./24. i istovremeno iznadprosječno toplo razdoblje bilježimo moguću jaču pojava prvih simptoma uzročnika bolesti koje se prema iskustvima iz ranijih godina uspješno razvijaju na slabije zaštićenim zimskim usjevima (npr. Peronospora, Botrytis, Pseudomonas)! Već sredinom zadnje dekade proteklog mjeseca veljače o.g. zabilježena je jača pojava plamenjače luka (Peronospora) na slabije zaštićenim parcelama! Redovito pratiti naredne vremenske uvjete i zdravstveno stanje usjeva, te na poljima s mogućom pojavom znakova bolesti provoditi redovito suzbijanje uzročnika plamenjače i plijesni (Peronospora, Botrytis) u zimskom luku dopuštenim pripravcima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U proteklom smo razdoblju (15.2.) proizvođače zimskog lukovičastog povrća (zimski luk, češnjak) upozoravali da iznadprosječno toplo vremensko razdoblje zabilježeno u proteklom mjesecu pogoduje ranijem aktivnom letu različitih uzročnika “crvljivosti” češnjaka, luka i poriluka: češnjakove muhe (Helomyza lurida), čije su jedinke bilježene na žutim ljepljivim pločama!!

Tržne proizvođače zimskog lukovičastog povrća dugog dana (npr. nakon sadnje lučica) upućujemo praćenje različitih uzročnika “crvljivosti” luka vješanjem žutih ljepljivih ploča (nakon nicanja usjeva koje očekujemo u prvoj polovici travnja o.g.)! Za suzbijanje lukove muhe (Hylemya antiqua) pri uzgoju proljetnog luka iz lučice u našoj zemlji nema registriranih insekticida za folijarno tretiranje usjeva (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/), ali se mogu koristiti pripravci registrirani za suzbijanje tripsa (Thrips), a koji istovremeno umanjuju napad povrtnih muha. Tijekom sadnje lučica moguće je u redove koristiti registrirani zemljišni insekticid, koji umanjuje napad lukove muhe, ali se isti naknadno ne smije koristiti kao “mladi luk”!

Napad prezimljujuće populacije lukove muhe (Hylemya antiqua) može se umanjiti i/ili izbjeći poštivanjem plodoreda i pokrivanjem luka odmah sadnje u polje paučinastim folijama. Preporučuje se uz polja i/ili gredice ranog proljetnog (i zimskog) luka postavljati žute ljepljive ploče.

Usjeve luka koji se namjeravaju koristiti kao “mladi luk” nije dopušteno tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja!

Usjeve zimskog luka na otvorenim gredicama koji se namjeravaju koristiti kao “mladi luk” već smo u ranijoj uputi (15.2.) preporučili mehanički zaštititi paučinastom folijom od mogućeg napada prve ili prezimljujuće populacije lukove (i češnjakove) muhe.

U vrtovima uz okućnice za vlastite potrebe gospodarstva zaštitu luka od uzročnika “crvljivosti” svakako preporučujemo provoditi ne-kemijskim mjerama: poštivanjem plodoreda, postavljanjem žutih ljepljivih ploča i prekrivanjem gredica sa zimskim i/ili proljetnim lukom paučinastim folijama u vrijeme leta i odlaganja jaja prve ili prezimljujuće generacije uzročnika “crvljivosti” luka!

Pri uzgoju luka proljetnom sjetvom sjemena najčešće izbjegavamo napad prezimljujuće (prve) generacije lukove muhe jer usjev još nije dovoljno razvijen da ženke odraslih kukaca na isti odlagala jaja, ali proljetni luk iz lučica (od razvoja 2-3 lista) također je u narednom razdoblju tijekom mjeseca travnja vrlo osjetljiv na napad prezimljujuće populacije lukove muhe!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Prije primjene sredstva za zaštitu bilja pri uzgoju luka, češnjaka i poriluka obavezno proučiti upute uz dopuštene djelatne tvari u našoj zemlji, te se obavezno pridržavati navedenih ograničenja (vrijeme primjene, najveći broj dopuštenih primjena u sezoni, doza ili količina, propisana karenca). Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis