Obavijest poljoprivrednim proizvođačima lukovičastog povrća

Toplo vrijeme proteklih 10 tak dana uz manje količine oborina omogućilo je proizvođačima luka da krenu u pripremu tla. Kako bi se ostvarili dobri prinosi uz poštivanje plodoreda, pravila agrotehniku, odabir parcele, potrebno je obaviti odgovarajuću zaštitu protiv korova.

Suzbijanje korova može se provodit:

nakon sadnje prije nicanja u ranoj fazi ponika korova,

nakon nicanja kulture u ranom postu,

primjenama nakon nicanja kulture i korova u split aplikaciji 2 ili 3 puta sa sniženim dozama.

Dozvole za suzbijanje korova u lukovičastom povrću navedeni u tablici 1

Kod odabira herbicida voditi računa moguli se koristiti u proizvodnji mladog luka. Dozvole provjeriti u fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Tablica 1. 

Aktivna tvar  Naziv preparata        Korov Kultura
Aklonifen Challenge 600 Jed. uskolisni i širokolisni korovi Luk iz sjemena i lučica, vlasac, češnjak
 

 

Pendimetalin

 

 

Stomp aqua*

 

 

Jednogodišnji travni i širokolisni korovi

 

 

luk i češnjak

 

 

 

Prosulfokarb

 

Filon 80 EC

Jednogodišnji travni i širokolisni korovi luk, češnjak

poriluk

 

Piridat

 

Lentagran 45 WP

Jednogodišnji širokolisni luk, češnjak, poriluk, luk kozjak
Klorpiralid  

Lontrel 300

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Luk iz lučica

 

 

 

Fluroksipir

 

Starane 250

 

 

Starane forte

 

 

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

 

Luk iz lučica ( ne za mladi)

 

Luk iz lučica i češnjak

Fluazifop-P Fusilade forte

Fusilade max

Dipol

Jednogodišnji i višegodišnji travni Luk

Luk, češnjak, vlasac

Kletodim Select super Jednogodišnji i višegodišnji travni Luk i češnjak
Cikloksidim Focus ultra Jednogodišnji i višegodišnji travni Luk, češnjak ,kozjak
Kizalofop-P Quick 5 EC Jednogodišnji i višegodišnji travni Luk, češnjak
Propakizafop Agil 100 EC

Zetrola

Jednogodišnji i višegodišnji travni Luk ( ne za mladi)
Metazaklor Butisan S Jednogodišnji uskolisni i širokolisni češnjak
Pelargonična kiselina Belouhka Jednog uskolisni i

Jednog i dvog. širokolisni

Luk, nakon sjetve, a prije nicanja
Glifosati Cidokor Plus

Roundap Rapid

  Luk, nakon sjetve, a prije nicanja

*Krajnji rok za primjenu zaliha 27.08.2024.

Na manjim površinama kod uzgoja luka radi sprečavanja  napad lukove muhe (Delia spp.), moguće je tek iznikle biljke prekriti sa agrotekstilom .

Za suzbijanje lukove muhe i žičnjaka u usjevima luka, češnjaka i kozjaka na otvorenom, može se koristiti pripravak Columbo 0,8 MG. Sredstvo se primjenjuje za suzbijanje ličinke lukove muhe. Primjena u količini 12 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tijekom sadnje, tretiranjem u brazdu oko zone korijena na dubinu 8 cm, pomoću deponatora.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023 .

           

  Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr