Obavijest vlasnicima nasada jabuka i krušaka

Zbroj prosječnih dnevnih temperatura od početka ove godine do jučerašnjeg dana izmjeren u središnjem dijelu Međimurja u riječne doline iznosi 323,0°C! Od početka mjeseca studenog 2023. do kraja siječnja 2024. zabilježena je tek nešto veća količina oborina od očekivanog prosjeka (u tom razdoblju je izmjereno 177,1 mm a očekujemo 157,2 mm). U veljači je padalo manje oborina od očekivanja, a tijekom prvog tjedna mjeseca ožujka o.g. u središnjem je Međimurju izmjeren samo 1,0 mm kiše! Vlaga zemljišta nadalje pada, pa je od sredine veljače do jučerašnjeg dana smanjena sa 38,4 % na 29,8 % (na dubini 7 cm)!

Iznadprosječno toplo je u svim danima nakon 3. veljače o.g.: najviše su dnevne temperature od tada svakodnevno u rasponu 10,9° do 18,6°C! Ipak, od protekle večeri puše najavljeni sjeverni vjetar, koji će biti izražen i tijekom današnjih sati, a sutrašnje će jutro biti nešto svježije. U narednih tjedan dana očekujemo promjenljivo i nešto svježije razdoblje s mogućim manjim dnevnim oborinama, a raspon temperatura će biti 3-16°C!

U takvim uvjetima u proteklih desetak dana započinje otvaranje vršnih zimskih pupova dominantnih sorata u plantažnim nasadima jabuka (npr. sorta Idared, Jonagold)! Pri sumi temperatura 250-300°C očekujemo početak dozrijevanja prvih zimskih plodišta uzročnika krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis, Venturia pyrina) na otpalom i zaraženom prošlogodišnjem lišću, a moguće nestabilno razdoblje s oborinama tijekom više dana u narednom tjednu može pogodovati njihovom početnom oslobađanju. Stoga vlasnici plantažnih nasada jabuka i krušaka moraju planirati prvu ovogodišnju preventivnu zaštitu nasada jabučastog voća.

Vremenski uvjeti tijekom proteklih zimskih mjeseci pozitivno utječu na prezimljujuću populaciju najvažnijih štetnih organizama životinjskog podrijetla (fitofagni kukci i grinje) u jabučastim voćnim nasadima (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Prvi pregled jabučastog voća početkom vegetacije na ekonomski značajnije neželjene organizme (fitofagne grinje, kukci):

Neželjeni organizam Mjesto kontrole (biljni organ) Stadij neželjenog organizma Kritični broj
Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) 2-godišnja grančica (10 x 20 cm dužine) zimsko jaje 1000/1 m grančice
Lisne uši

(Aphis pomi)

1-godišnje grančice zimsko jaje 25 jaja/1 m grančice
Kalifornijska štitasta uš (Diaspidiotus perniciosus) kora drveta, debla i grane štitovi Kritični broj je nula! Napad se ne tolerira!
Mali mrazovac (Operopthera brumata) u pazuhu pupa ili rašljama grana jaje 2 jaja/1 m grančice
Savijači pupova i kožice plodova (Adoxophies, Pandemis, Spilonota, Hedya) U pazuhu cvjetnog pupa, ispod oštećene kore grančice nedorasle gusjenice u dijapauzi 1 gusjenica/1 m grančice
Moljac kružnih mina (Leucoptera malifoliella) na deblu, grani, rašljama kukuljica 10-20 kukuljica po stablu
Staklokrilka (Synanthedon myopaformis) deblo, skeletne grane gusjenice Mamci s jabučnim sokom tijekom ljeta.
Krvava uš jabuke (Eriosoma lanigerum) Stabla, izdanci iz podloge, deblo, grane prezimljujuće jedinke 10 % zaraženih stabla
Kruškina buha

(Cacopsylla pyri)

2-godišnje i 3-godišnje grančice jaja 5-10 % grana s odloženim jajima

 

Nakon završetka zimske rezidbe preporučujemo vlasnicima plantažnih nasada pregledati i pripremiti uređaje za zaštitu bilja, te u narednim danima planirati prvu preventivnu zaštitu dopuštenim bakarnim fungicidima ili kombiniranim bakarno-mineralnim pripravcima (osim suzbijanja krastavosti bakarni pripravci su u nasadima jabučastog voća značajni zbog preventivne zaštite karantenske i bakterijske paleži i drugih bolesti drva – Erwinia amylovora, Nectria spp., Botryosphaeria sp.) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Za prve usmjerene zaštite jabuka i krušaka odabrati mirne dane bez jačeg vjetra, te uz povećani utrošak škropiva ako se prezimljujući stadiji nekih štetnika (vidi Tablicu 1.) suzbijaju povećanim količinama mineralnih/parafinskih ulja.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: Nasade jabuka i krušaka obavezno pregledati na prezimljujuće populacije štitastih (Diaspidiotus, Epidiaspis) i lisnih uši (Apidae), zimska jaja crvenog voćnog pauka (Panonychus), te ostale najčešće štetnike čiju brojnost provjeravamo početkom vegetacije jabučastog voća (vidi Tablicu 1.)! Moguću potrebu primjene dopuštenih insekticida početkom vegetacije jabučastog voća biramo prema dominantnim neželjenim organizmima uočenim u voćnim nasadima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

U plantažnim nasadima krušaka, ali također u manjim mješovitim nasadima uz okućnice ili vikendice u prvim mjerama zaštite valja planirati i usmjereno suzbijanje obične kruškine buhe (Cacopsylla pyri). Početkom pupanja pratimo brojnost prezimljujućih odraslih oblika kruškine buhe. Ako tada metodom udaraca gumenom palicom pri 100 udaraca ulovimo 100-150 odraslih buha, smatra se da je njihovo kemijsko suzbijanje opravdano (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Lokalno se na kruškama pojavljuje i kruškina grinja (Eriophyes piri).

U prvim mjerama zaštite jabučastog voća utrošiti veću količinu škropiva.

U stadiju “mišjih uši” jabuke bit će potrebno preventivno postavljanje mamaca za smanjenje populacije potkornjaka (npr. voćni sipac – Xyleborus) u obliku crvenih ljepljivih ploča i otopine etilnog alkohola, naročito u nasadima jabuke koji su bili u proteklim sezonama oštećeni tučom, niskim temperaturama, suviškom ili nedostatkom vode.

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr