Obavijest voćarima

Neke sorte jabuka nalaze se već u fazi bubrenja pupova. U fazi pucanja pupova, kad  se na pupovima vidi tanka zelena linija lisnog tkiva, moguće su infekcije uzročnicima krastavosti jabuke (Venturia inaequalis ), stoga je prije kiše potrebno provesti zaštitu jednim od registriranih pripravaka na bazi bakra.

Za suzbijanje prezimljujućih stadija štitastih uši (npr. kalifornijske štitaste uši Quadraspidiotus perniciosus ), jaja lisnih uši i crvenog voćnog pauka (Panonichus ulmi) bakrenom pripravku možete dodati mineralno ulje (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, i dr.) ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja (Modro ulje).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

   Sanja Gregurić, dipl.ing.agr

                                                                                              E-mail: sanja.greguric@mps.hr