Obavijest tržnim proizvođačima lijeske

U našim uvjetima lijeska cvjeta najranije od svih voćaka – tijekom zime (kraj siječnja – veljača)(ove 2024. cvatnja lijeske je započela od drugog tjedna mjeseca veljače), a tijekom cvatnje lijeske ne preporučujemo provoditi usmjerene mjere zaštite nasada (naročito ne primjenu povišenih količina ili koncentracija bakarnih pripravaka, kao što krajem zime istu mjeru provodimo u jabučastim, koštičavim i bobičastim voćnim vrstama). Prve mjere usmjerene zaštite nasada lijeske od uzročnika bolesti i štetnika preporučujemo planirati nakon zimskog završetka cvatnje!

Tablica 1. Prosječne mjesečne temperature (°C) i mjesečne oborine (mm) tijekom proteklog zimskog razdoblja 2023./2024. godine u središnjem dijelu Međimurja uz riječnu dolinu:

Razdoblje i izmjerene vrijednosti studeni 2023. prosinac 2023. siječanj 2024. veljača 2024.
Temp. °C Oborine

mm

Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm
2023./2024. 6,2°C 67,4 2,4°C 60,8 0,6°C 48,9 7,5°C 28,8
*Prosjek 4,2°C 72,7 0,9°C 53,9 0,1°C 30,6 0,7°C 43,3
Razlika (±) +2,0°C -5,3 +1,5°C +6,9 +0,5°C +18,2 +6,8°C -14,5

*višegodišnji očekivani prosjek u okolici Čakovca!

Zbog iznadprosječno tople zime 2023./24. (vidi Tablicu 1.) lijeska je na većini lokaliteta u Međimurju započela cvatnjom s prvim danima drugog tjedna proteklog mjeseca veljače o.g.!

Prilikom uzgoja nekoliko grmova lijeske uz okućnice za vlastite potrebe domaćinstva obično ne poduzimamo mjere zaštite od štetnika i bolesti. Ali, sadnjom nasada lijeske u plantažama na većim površinama već nakon nekoliko sezona vlasnici primjećuju različite neželjene promjene koje potječu od prekomjerne pojave štetnih organizama.

Među štetnim organizmima životinjskog podrijetla najveće gubitke u suvremenim nasadima čine ljeskova grinja (Phytophus avellanae) i ljeskotoč (Curculio nucum), dok pri bolestima najveću pozornost posvećujemo zaštiti od različitih uzročnika truleži plodova (Monilinia fructigena, Monilinia coryli, Monilinia laxa, Nematospora coryli)! Premda se pepelnica (Phyllactinia coryli) pojavljuje gotovo svake godine u drugom dijelu vegetacije, najčešće je nije potrebno suzbijati. Trenutno u našoj zemlji još nemamo informacija o značajnijoj pojavi bakterijske paleži (Xanthomonas campestris pv. coryli) i bakterijskog raka lijeske (Pseudomonas syringae pv. avellane).

Potencijalno je u vrijeme bubrenja pupova i početka vegetacije za lijesku opasan napad ljeskove grinje (Phytophus avellanae)! Ljeskova grinja u mnogim nasadima napadnuta gotovo trećinu ukupnih pupova, te proizvođači gotovo uvijek moraju poduzeti mjere suzbijanja. Ovu grinju ubrajamo u skupinu šiškarica (fam. Eriophydae), imaju duguljasto tijelo i samo dva para nogu, bijele je ili skoro prozirne boje, veličine su svega 0,2 mm i za razliku od grinja iz skupine crvenih pauka ne vide se okom već jedino uz pomoć povećana 20tak puta! Imaju više pokoljenja tijekom sezone, a prezime odrasli oblici u pupovima. Krajem zime i početkom proljeća počinju se intenzivno hraniti sisanjem biljnih sokova. Time uzrokuju nabreknuće zaraženih pupova, koji se naknadno ne otvaraju ili se razvija deformirano lišće koje se postupno suši.

U našoj zemlji nema registriranih akaricida za suzbijanje ljeskove grinje, pa koristimo posredan učinak koji na grinje šiškarice (Eriophydae), pa i ljeskovu grinju (Phytophus avellanae), pokazuju sumporni fungicidi (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Stoga tek kada u vrijeme bubrenja pupova i pojave prvog lisnog tkiva zabilježimo toplije dane s dnevnim vrijednostima temperature zraka 15-20°C, preporučujemo planirati primjenu registriranih sumpornih fungicida u plantažnim nasadima lijeske.

U narednom razdoblju (naročito tijekom mjeseca ožujka i travnja) preporučujemo redovito pratiti zdravstveno stanje nasada lijeske na moguću pojavu štetnih gusjenica, dok većinu usmjerenih zaštita protiv ekonomski najvažnijih štetnika i uzročnika bolesti na plodovima lijeske preporučujemo planirati tek tijekom svibnja, lipnja i srpnja (protiv ljeskotoča, fitofagnih stjenica, te uzročnika truleži i sušenja plodova)!

U prvom tjednu ožujka o.g. nadalje bilježimo iznadprosječno toplo razdoblje, s najvišim temperaturama zraka 11,4-17,4°C. Ipak, u naredna dva dana zbog sjevernih će zračnih strujanja osvježiti, a moguća je naknadna pojava jutarnjeg mraza (08.3.)! Tijekom narednog vikenda su moguće oborine.

VAŽNO: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr