Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Ozime žitarice se nalaze u fazi busanja do početka vlatanja ovisno o terminu sjetve.

Zbog relativno visokih temperatura vidljiv je značajan porast korova, što znači da treba provesti zaštitu nekim od herbicida.

Dozvoljeni su: SEKATOR OD, HUSSAR STAR, HUSSAR OD,  TOMIGAN 250 EC, PALLAS 750 WG, Za uskolisne korove koristiti: AXIAL 50 EC ili TIMELINE FX.

Osim pojave korova primijećena je i pojava bolesti (mrežasta pjegavost ječma). Potrebno je izvršiti pregled površina i provesti tretiranje nekim od dozvoljenih fungicida.

Dozvoljeni su: PRIAXOR EC, FOLICUR EW, FALCON FORTE, CARAMBA, ELATUS ERA i dr.

Sva sredstva za zaštitu bilja koristiti prema uputi proizvođača, i u skladu s Fis-bazom, a praznu ambalažu zbrinuti na pravilan način do trenutka organiziranog odvoza.

Obavezno voditi evidenciju o korištenju SZB.

Marija Kuprešak dipl.ing.agr.

Email: marija.kupresak@mps.hr