Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Iznadprosječne temperature tijekom veljače ubrzale su kretanje vegetacije, većina koštičavih vrsta nalazi se u fazi bubrenja  lisnih pupova  dok su marelice i breskve započele sa cvatnjom.

Prema najavi DHMZ-a u sljedećim danima najavljuje se zahlađenje s kišnim razdobljem a što će pogodovati razvoju  gljivičnih bolesti.

Prije oborina kod vrsta gdje nije započela cvatnja potrebno je provesti tretiranje protiv bolesti lista koštičavog voća(kovrčavost, šupljikavost, sušenje pupova). Od pripravka koristiti neki na bazi: dodina, cirama  difenkonazola, kaptana i dr.

Na vrstama kod kojih je započela cvatnja (breskve i marelice)  izvršiti tretiranje prije kiše protiv uzročnika koji uzrokuje sušenje cvjetova, grančica i grana (Monilia laxa) kako bi spriječili ulazak gljivice kroz njušku tučka. Za to se mogu koristiti pripravcima na osnovu aktivnih tvari: ciprodinil, difenkonazol, trifloksistrobin, tebukonazol, ciprodinil+fludioksonil, boskalid+piraklostrobin, piraklostrobin, Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713 i dr.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s dozvolama ovisno o voćnoj vrsti na kojoj se primjenjuje. Pregled sredstva se nalazi na Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Napominjemo, prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja i propisno zbrinuti ambalažu.

 

Silvija Marušić dipl.ing. agr.

e-mail: silvija.marusic@mps.hr