Obavijest proizvođačima jagodastog voća

Posljednjih tjedana zabilježene su više temperature od uobičajenih za ovo doba godine, te dolazi do ranijeg kretanja vegetacije.

U nasadima jagode potrebno je obaviti proljetno čišćenje, što podrazumijeva uklanjanje bolesnih i oštećenih dijelova biljke. Nakon čišćenja nasada potrebno je tretirati pripravcima na bazi bakra kao npr. Nordox 75 WG ili Neoram WG. Tretirati za mirna vremena uz povećani utrošak škropiva i na temperaturama zraka iznad 5°C.  U nasadima jagode u zaštićenim prostorima preporučujemo pregledati nasade prije cvatnje na prisutnost bolesti i štetnika, te na temelju pregleda planirati izbor dopuštenih fungicida i insekticida (akaricida) u našoj zemlji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Navedene pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Zvonimir Vukov

Zvonimir.vukov@mps.hr