Obavijest vlasnicima nasada američkih borovnica, kupina, malina i ribiza

Prije tri dana (26.2. 2024.) upućena je preporuka proizvođačima koštičavog voća u kojoj zbog neobičnih vremenskih uvjeta upozoravamo na značajno raniji početak vegetacije od očekivanja (bubrenje pupova). Isto upozorenje vrijedi proizvođačima bobičastog voća, jer već određeno vrijeme na nekim sortama američkih i sibirskih borovnica (Vaccinium corymbosum, Lonicera caerulea var. kamts-hatica) započinje bubrenje pupova i pojava zelenog tkiva. Tome svakako pridonosi značajno odstupanje temperature zraka tijekom mjeseca veljače od prosjeka (vidi Tablicu 1.).

Tablica 1. Prosječne mjesečne temperature (°C) i mjesečne oborine (mm) tijekom proteklog zimskog razdoblja 2023./2024. godine u središnjem dijelu Međimurja uz riječnu dolinu:

Razdoblje i izmjerene vrijednosti studeni 2023. prosinac 2023. siječanj 2024. **veljača 2024.
Temp. °C Oborine

mm

Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm
2023./2024. 6,2°C 67,4 2,4°C 60,8 0,6°C 48,9 7,4°C 28,8
*Prosjek 4,2°C 72,7 0,9°C 53,9 0,1°C 30,6 0,7°C 43,3
Razlika (±) +2,0°C -5,3 +1,5°C +6,9 +0,5°C +18,2 +6,7°C -14,5

*višegodišnji očekivani prosjek u okolici Čakovca; **izmjereno do 29.2. 2024. u 6.00 sati!

Temperature zraka su od početka 2024. jako promjenljive: neobično toplo vrijeme bilježili smo zadnja četiri dana protekle 2023. i prva četiri dana ove 2024. godine, jer su tada najviše dnevne vrijednosti često bile u rasponu 14,0-15,2°C! Naprotiv, mjereno od 8. siječnja do 3. veljače 2024. niske su negativne jutarnje temperature gotovo svakodnevno bile u rasponu od -1,9 do -11,7°C (stoga je protekli mjesec siječanj tek malo bio topliji od očekivane vrijednosti). Ponovno je neobično je toplo u svim danima nakon 3. veljače 2024.: najviše su dnevne temperature zraka gotovo svakodnevno u rasponu od 12,5° do 18,6°C! Jutra su posljednjih desetak dana bez negativnih vrijednosti! Mjesec veljača je čak 6,7°C topliji od očekivanja, pa suma prosječnih temperatura zraka od početka ove kalendarske do jučerašnjeg je dana (1.1.-28.2. 2024.) iznosi čak 269,6°C!

U narednim danima nadalje će biti iznadprosječno toplo razdoblje, s najvišim temperaturama zraka 11-16°C a najniže jutarnje 4-6°C! Moguće nove oborine očekujemo tijekom sutrašnjeg dana (svega nekoliko mm) (01.3.)!

Početkom novog milenija određeni broj proizvođača započeo je tržnim uzgojem američkih borovnica. Iste su izrazito acidofilne biljke sa skromnim zahtjevima prema mineralnim hranjivima, a najbolje uspijevaju na humusnim, prozračnim i izrazito kiselim tlima uz pH vrijednost 3,5 do 5,2 (optimalno 4,3 do 4,8). Vrlo osjetljivo razdoblje rasta i razvoja američkih borovnica traje od otvaranja pupova početkom travnja do stadija zelenih razvijenih plodova krajem mjeseca svibnja. U ta dva mjeseca voda, hranjiva i temperatura imaju najveći izravan utjecaj na količinu i kakvoću godišnjeg uroda. Sve donedavno se smatralo da je uzgoj američkih borovnica moguć bez posebnih mjera zaštite od štetnih organizama. Tome su najviše pridonijela iskustva europskih proizvođača koji ih uzgajaju u područjima s relativno malo ukupnih godišnjih oborina, ali kad se intenzivni uzgoj američke borovnice proširio u područjima gdje tijekom vegetacije pada veća količina oborina različiti uzročnici bolesti postaju ograničavajući čimbenik uspješne proizvodnje. U kišnim sezonama najveće izravne štete na urodu američkih borovnica bilježimo od paleži cvijeta i truleži boba (monilije) (Monilinia vaccinii-coymbosi), koja prezimi na mumificiranim plodovima i tijekom proljeća zarazi mlade izdanke.

Za razliku od kupina i malina američke borovnice nisu osjetljive na grinje, a od štetnih organizama životinjskog podrijetla najveće smo štete u našoj zemlji zabilježili od voluharica i ptica! U Međimurju smo zadnjih godina zabilježili ranoproljetnu pojavu zelenih gusjenica grbica (mali mrazovac) (Operophtera), koje prije cvatnje zapredaju i uništavaju generativne organe.

Od početka vegetacije do početka cvatnje potrebno je obaviti nekoliko preventivnih prskanja nasada protiv dominantnih gljivičnih bolesti, a novije smjernice za integriranu proizvodnju malina u našoj zemlji pritom dopušta primjenu bakrenog oksiklorida i/ili oksida.

 

Obavijest vlasnicima nasada kupina i malina!

Veća količina oborina u vrijeme intenzivnog porasta izdanaka kupina tijekom pojedinih je sezona u proteklom razdoblju pogodovala jačem potencijalu bolesti u samoniklim i plantažnim nasadima kupina i malina na području cijele sjeverozapadne Hrvatske. Pred početak intenzivnog rasta mladih izdanaka potrebno obaviti obavezne mjere biljne higijene da patoloških poremećaja u ovoj proizvodnoj godini bude što manje. U zimskoj rezidbi kupina dominantne sorte bez bodlji Thornefree odstranjuju se dvogodišnji i svi prekobrojni prošlogodišnji izdanci. Poželjno je i preporučljivo po grmu ostavljati 2-3 izdanka dobre kondicije i zdravstvene ispravnosti. Dominantna gljivična oboljenja u plantažnim nasadima kupina u Međimurju su patološko sušenje izdanaka kupina (Didymdella, Septocyta), žuta hrđa (Kuehneola) i siva plijesan plodova kupina (Botrytis). Potencijalno su najopasniji uzročnici prijevremenog sušenja i propadanja rodnih izdanaka kupina. Bolest se krajem zime prepoznaje po tipičnim znakovima koji podsjećaju na crnu pjegavost vinove loze. Takve izdanke obavezno odstraniti iz nasada, a prije početka vegetacije obavezno ih spaliti. Ostale bolesti se održavaju na nasadima kupina u latentnom ili skrivenom stadiju. Krajem zime se na izdancima mogu primijetiti zadebljala mjesta kao posljedica napada kupinove mušice (Resseliella). Također ih preporučujemo odstraniti. U narednom razdoblju, a nakon obavljene zimske rezidbe preporučujemo za mirnih dana planirati i obaviti prvu preventivnu zaštitu nasada kupina i malina.

Od početka vegetacije do početka cvatnje potrebno je obaviti nekoliko preventivnih prskanja nasada protiv dominantnih gljivičnih bolesti, a novije smjernice za integriranu proizvodnju malina u našoj zemlji pritom dopušta primjenu bakrenog oksida.

Za kasno zimsko tretiranje utrošiti povećani utrošak škropiva (600-800 litara/ha).

 

Obavijest vlasnicima nasada ribiza!

U nasadima ribiza također svake godine u većoj ili manjoj mjeri srećemo štetne organizme među kojima su češće: lisne uši (Cryptomyzus ribis), staklokrilka (Synanthedon tipuliformis), grinja (Cecidophyopsis ribis), američka pepelnica (Podosphaera mors-uvae), hrđa ribiza (Cronartium ribicola) i pjegavost lišća (Drepanopezita ribis)!

VAŽNO: Moguće je prve mjere zaštite obaviti kombiniranim pripravcima koji sadrže bakar + mineralno ulje, registriranim za primjenu u različitim voćnim vrstama! U manjim nasadima uz okućnice ili vikendice ove zaštitne mjere je moguće obaviti na većini voćnih vrsta. Dopuštenje za amatersku primjenu imaju u našoj zemlji pripravci: Cuprablau-Z 35 WG, Neoram WG, Bordoška juha 20 WP Manica, Mineralno svjetlo ulje, Ovitex EC i Bijelo ulje EC!

VAŽNO: sve voćare i druge poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr