Obavijest vinogradarima

U tijeku je rezidba vinove loze. Rezidbom je potrebno odstraniti što je više moguće lucnjeva na kojima uočavamo simptome crne pjegavosti ( Phomopsis viticola). To je bolest koja sustavno iscrpljuje čokote i pridonosi njihovom propadanju. Bolest na kraju zime lako prepoznajemo po rozgvama koje su izbijeljele, srebrnkaste boje, sa crnim točkicama. Odstranjivanje takvih lucnjeva, iznošenje iz vinograda i njihovo spaljivanje vrlo je važna mjera za sprečavanje širenja ove bolesti.

Posljednjih godina u našim vinogradima uočavamo sve veći broj čokota sa simptomima bolesti zvane ESCA. Najčešće je vinogradari prepoznaju u vrijeme vegetacije po šarama na lišću koje nalikuju na tigrove šare. Uski dio uz lisne žile ostaje zelen, dok preostali dio poprima žutu i  smeđu boju. Grozdovi se suše, a u nekim slučajevima dolazi i do apopleksije tj. iznenadnog sušenja trsa.

Budući da uzročnici ove bolesti ulaze u trs preko rana od rezidbe, potrebno je prilikom rezidbe raditi što manje rane na čokotima. Isto tako, preporuka je da se nakon rezidbe vinova loza zaštiti mikrobiološkim pripravkom na bazi gljivice Trichoderma  spp.

Za sada na tržištu postoji pripravak na bazi gljivice Trichoderma atroviride, pod trgovačkim nazivom Vintec. Registriran je za zaštitu od bolesti drva (eska, petrijeva bolest, euipoza).

Potrebno ga je primijeniti pri dnevnim temperaturama od minimalno 10℃ i većoj relativnoj vlazi zraka ( 70%), što prije nakon završene rezidbe. Ne preporuča se kombiniranje ovog pripravka sa sredstvima na bazi bakra ili sumpora.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 46/2022), članku 73., stavku 8. propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine. Na isti rok dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način, možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

 

                         Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                       E-mail: sanja.greguric@mps.hr